Workshops om arbejdsmiljøerfaringer

Hvordan kan vi gøre brug af arbejdsmiljøerfaringerne fra DNU-projektet på mindre projekter?

Det er ofte på de store bygge- og anlægsprojekter, at der er mulighed for at afprøve nye virkemidler og værktøjer og danne erfaringer hermed. Men hvordan kan branchen få gavn af denne læring på de projekter, som der er flest af – nemlig de mindre projekter?

BAR Bygge & Anlæg inviterede sammen med Bygherreforeningen, FRI, Danske Ark og Konstruktørforeningen til en række workshops om, hvordan vi kan transformere arbejdsmiljøerfaringer fra store projekter til mindre projekter. Vi tog udgangspunkt i projektet DNU, Det Nye Universitets Hospital i Aarhus, hvor bygherren har sat ambitiøse arbejdsmiljømål.

Alectia fortalte om erfaringerne fra DNU-projektet og de virkemidler og værktøjer, som er anvendt i arbejdsmiljøindsatsen i projektering og udførelse. Derefter spillede vi gruppevis Arbejdsmiljøindsats-spillet, hvor vi på nogle mindre caseprojekter skulle beslutte, hvilke krav og virkemidler fra DNU-projektet, som vi ville anbefale bygherren at bruge. Workshopperne viste, at man kan bruge krav og virkemidler fra store projekter på mindre projekter. Nogle gange kan de direkte overføres, fx kan man bruge samme systematik og god procesledelse med forventningsafstemning, fokus på dialog og samarbejde. Andre gange skal krav og virkemidler skaleres ned, fx kan en fælleskantine blive til et fællesskur.

Mødet henvendte sig til:

  • Bygherrer
  • Bygherrerådgivere
  • Projekterende og projekteringsledere
  • Arbejdsmiljøkoordinatorer
  • Entreprenører

 

Materialer fra møderne:

 Arbejdsmiljøindsats-spillet:

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018