Vision Zero – en transformerende tilgang til arbejdsmiljøindsatsen

Vision Zero er en strategi, hvor man forpligter sig til at arbejde proaktivt med at forbedre sikkerhedskulturen i sin organisation integreret med sin forretning. Det kan anvendes i alle organisationer, herunder bygherre-, rådgiver- og entreprenørvirksomheder.

Vision Zero er en tilgang til forebyggelse, der integrerer de tre dimensioner af sikkerhed, sundhed og trivsel på alle arbejdsniveauer. Der arbejdes strategisk med at igangsættes indsatser, som skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen frem mod at blive en udviklende organisation. Man kan med fordel opsætte mål for indsatsen – gerne proaktive, så udviklingen kan følges. Man kan starte med at kortlægge modenheden af sikkerhedskulturen i organisationen. Der er fokus på både systemer og kultur.

Der arbejdes ud fra en forudsætning om, at alle ulykker og arbejdsmiljøproblemer har nogle årsager, som kan forebygges. Hvis der sker en ulykker, så forpligter man sig til at lære af den.

Det er internationalt koncept, så man kan tilslutte sig eller selv arbejde med det i sin organisation.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 19. januar 2023

Siden er ændret 20. januar 2023