Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Videntjenesten medvirker til at udbrede viden til aktørerne i planlægningsfasen om værdiskabelse i byggeprocesserne gennem en god arbejdsmiljøindsats. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud. Videntjenesten er en videreførelse af hotline for rådgivere.

Videntjeneste om arbejdsmiljø – 4080 1400

Hent pjecen Gratis vejledningsforløb vedrørende arbejdsmiljø

Se cases om brug af hotline

Hvem kan gøre brug af Videntjenesten?

 • Bygherrer
 • Bygherrerådgivere
 • Projekterende
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Andre med opgaver i initiativ-, program og projekteringsfaserne

Det er gratis at gøre brug af Videntjenesten.

Hvad laver Videntjenesten?

 • Svarer på henvendelser og spørgsmål om
  • Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering
  • Projekterendes pligter efter arbejdsmiljøloven
  • Konkrete arbejdsmiljøforhold
 • Opsøgende aktiviteter
 • Udarbejder vejledningsmaterialer
 • Afholder møder og workshops, fx om lovgivningen på området og den gode arbejdsmiljøindsats i de tidlige faser af byggeprocessen
 • Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på tværs af aktører og virksomheder i bygge- og anlægsbranchen

Det er organisationerne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, samt Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder, der står bag Videntjenesten. Realdania og Landsbyggefonden er medfinansierende.

Læs mere om Byggeriets Arbejdsmiljøbus på www.bam-bus.dk

Informationsmaterialer fra Videntjenesten

Se tidligere nyhedsbreve

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020