Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Videntjenesten hjælper bygherrer, rådgivere og projekterende til at overholde deres arbejdsmiljøpligter. Vi udbreder viden om den værdi en god arbejdsmiljøindsats skaber. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud, samt samarbejdet på tværs af aktører.

Det er organisationerne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, samt Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder, der står bag Videntjenesten. Realdania og Landsbyggefonden er medfinansierende.

4080 1400

videntjeneste@bam-bus.dk

Hvem kan gøre brug af Videntjenesten?

 • Bygherrer
 • Bygherrerådgivere
 • Projekterende
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Andre med opgaver i initiativ-, program og projekteringsfaserne

 

Det er gratis at gøre brug af Videntjenesten.

 

Hvad laver Videntjenesten?

 • Varetager hotlinefunktion
 • Faciliterer en række netværk
 • Afholder møder og workshops
 • Igangsætter aktiviteter og indsatser som styrker bygherrer og rådgiveres arbejdsmiljøindsats
 • Udarbejder vejledningsmaterialer

 

Informationsmaterialer fra Videntjenesten

Se tidligere nyhedsbreve

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 12. maj 2022