Vejdirektoratets retningslinjer for arbejdsmiljøkoordinering under projektering

Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har som bygherre det overordnede ansvar for arbejdsmiljø og skal sikre et tæt samarbejde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekteringsleder/projekterende, så arbejdsmiljøbidragene fra projekterende bliver koordineret. Nedenfor er nogle af retningslinjerne for beskrevet.

Vejdirektoratet har valgt, at opgaven med arbejdsmiljøkoordinering under projektering i stor udstrækning skal udbydes. At opgaver udbydes er en del af Vejdirektoratets generelle politik. Ydelsen bliver budt ud som en del af rådgiverydelsen eller totalentrepriseydelsen, men dog ikke med en særskilt post i budgettet. Det er rådgiverens eller totalentreprenørens eget ansvar at regne ressourceforbrug til arbejdsmiljøkoordinering med i tilbuddet. I Vejdirektoratet vurderer man, at dette giver en større fleksibilitet, fordi man jo skal indarbejde arbejdsmiljøhensyn som en del af projekteringen..

Vejdirektoratet har lagt relevante instruktioner, vejledninger og paradigmer på deres hjemmeside, så de er tilgængelige for alle.

Paradigmer og vejledninger
Vejdirektoratet stiller krav om, at deres paradigmer for plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og arbejdsmiljøplan inkl. journal (for reparations- og vedligeholdsarbejder) benyttes. Arbejdsmiljøplanen er resultatet af den indledende kortlægning af arbejdsmiljørisici. ”Paradigmerne opfylder lovkrav og Vejdirektoratets ønsker til, hvad arbejdsmiljøkoordinator (P) skal tage stilling til og kunne dokumentere. Desuden sikrer vi os ensartethed på tværs af projekterne og organisationen. Det gør det nemmere at følge op på arbejdsmiljøkoordineringen, når dokumenterne hver gang er de samme” siger fagansvarlig Allan Rahn Svendsen fra Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har udarbejdet instruktion og vejledninger til koordineringsforløbet, men stiller ikke krav om, hvilken proces arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bruge ud over at følge projektmodellen. Det forventes, at vedkommende er aktivt opsøgende og i tæt dialog med projektorganisationen og leverer de aftalte dokumenter. Processen kan være forskellig fra projekt til projekt, afhængig af størrelse, kompleksitet mm, og arbejdsmiljøkoordinator (P) kan have egne velafprøvede metoder. Nogle gange er arbejdsmiljøkoordinator fast med på projektmøder, andre gange afholdes særlige møder/workshops med arbejdsmiljø på dagsordenen.

Samarbejde med fagprojektleder
Vejdirektoratet har valgt, at der skal være et samspil mellem fagprojektleder i Vejdirektoratet og arbejdsmiljøkoordinator (P). Fagprojektlederen har ansvar for at få arbejdsmiljødelene til udbudsmaterialet færdigt og har kendskab til tid, økonomi og projekteringsprocessen på det pågældende projekt. Det er derfor naturligt, at det er fagprojektlederen, som sparrer med arbejdsmiljøkoordinator (P) om tilrettelæggelse af koordineringen og indkalder projekterende og interne projektmedarbejdere til den indledende kortlægning af arbejdsmiljøet.

Kommunikation med arbejdsmiljøkoordinator (P)
Fagprojektleder og arbejdsmiljøkoordinator (P) har løbende kontakt under projekteringen.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal indsende materiale fra indledende kortlægning, samt PSS til gennemsyn hos Vejdirektoratet i god tid, inden udbudsmaterialet skal ud. Vejdirektoratet laver ikke en kvalitetssikring af materialet, men kommenterer på det. Er PSS mangelfuld, vil arbejdsmiljøkoordinator (P) blive bedt om at rette den op, inden udbudsmaterialet sendes ud. I forbindelse med overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator (B) kan der også ske finjusteringer.

Særligt farligt arbejde
Vejdirektoratet har lavet et bilag til PSS, hvor særligt farligt arbejde skal indføres med henvisning til forslag til udførelsesmetode, fx fra AT-vejledninger og branchevejledninger. Vejdirektoratet har valgt at udarbejde nogle sikkerhedsvejledninger for særlig farligt arbejde, fx for kalk- og cementstabilisering, fordi der ikke var andet brugbart materiale til rådighed. Vejdirektoratet har valgt, at tilføje et ”ekstra særlig farligt arbejde” udover dem som Arbejdstilsynet har beskrevet, og det er ”Arbejde ved eller på trafikerede arealer defineres som særlig farligt arbejde” (vedtaget i direktionen).

Læs mere på byggeproces.dk/eksempler om:

Sådan har Vejdirektoratet udarbejdet materiale til varetagelse af bygherrens pligter under koordinering

Fagansvarlig i Vejdirektoratet for varetagelse af bygherrens pligter under projektering

Nogle erfaringer fra Vejdirektoratet med arbejdsmiljøkoordinering under projektering

Vejdirektoratets side om arbejdsmiljø:
Kontakt Vejdirektoratets fagansvarlige for arbejdsmiljø Allan Rahn Svendsen, hvis du ønsker at vide mere.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 15. marts 2019