Vejdirektoratets retningslinjer for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

Vejdirektoratet har som bygherre ansvar for, at arbejdsmiljøhensyn bliver drøftet og indarbejdet under projekteringen. Nedenfor er nogle af retningslinjerne beskrevet.

Vejdirektoratet har valgt, at opgaven med arbejdsmiljøkoordinering under projektering skal udbydes. Ydelsen bliver budt ud som en del af rådgiveraftalen, men dog ikke med en særskilt post i budgettet. Det er rådgiverens eget ansvar at regne ressourceforbrug til arbejdsmiljøkoordinering med i tilbuddet.
Hvis det er udbud til totalentreprise, indgår både arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse i dette.

Vejdirektoratet har lagt relevante instruktioner, vejledninger og paradigmer på deres hjemmeside, så de er tilgængelige for alle.

Paradigmer og vejledninger
Vejdirektoratet stiller krav om, at deres paradigmer PSS og arbejdsmiljøplan inkl. journal (driftsfasen) bruges. Arbejdsmiljøplanen er resultatet af den indledende kortlægning af arbejdsmiljørisici. ”Paradigmerne opfylder lovkrav og Vejdirektoratets ønsker til, hvad arbejdsmiljøkoordinator (P) skal tage stilling til og kunne dokumentere. Desuden sikrer vi os ensartethed på tværs af projekterne,” siger fagansvarlig Allan Rahn Svendsen fra Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har udarbejdet instruktion og vejledninger til koordineringsforløbet, men stiller ikke krav om, hvilken proces arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bruge. Det forventes, at vedkommende er i tæt dialog med projektet, og leverer de aftalte output. Processen kan være forskellig fra projekt til projekt, afhængig af størrelse, kompleksitet mm, og arbejdsmiljøkoordinator (P) kan have egne velafprøvede metoder. Nogle gange er arbejdsmiljøkoordinator fast med på projektmøder, andre gange afholdes særlige møder/workshops med arbejdsmiljø på dagsordenen.

Samarbejde med fagprojektleder
Vejdirektoratet har valgt, at der skal være et samspil mellem fagprojektleder og arbejdsmiljøkoordinator (P). Fagprojektlederen har ansvar for at få udbudsmaterialet færdigt og har kendskab til tid, økonomi og projekteringsprocessen på det pågældende projekt. Det er derfor naturligt, at det er fagprojektlederen, som sparrer med arbejdsmiljøkoordinator (P) om tilrettelæggelse af koordineringen og indkalder projekterende og interne projektmedarbejdere til den indledende kortlægning af arbejdsmiljøet.

Kommunikation med arbejdsmiljøkoordinator (P)
Fagprojektleder og arbejdsmiljøkoordinator (P) har løbende kontakt under projekteringen.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal indsende materiale fra indledende kortlægning, samt plan for sikkerhed og sundhed til gennemsyn hos Vejdirektoratet i god tid, inden udbudsmaterialet skal ud. Vejdirektoratet laver ikke en kvalitetssikring af materialet, men kommenterer på det. Er plan for sikkerhed og sundhed mangelfuld, vil arbejdsmiljøkoordinator (P) blive bedt om at rette den op, inden udbudsmaterialet sendes ud. I forbindelse med overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator (B) kan der også ske finjusteringer.

Særligt farligt arbejde
Vejdirektoratet har lavet et bilag til PSS, hvor særligt farligt arbejde skal indføres med henvisning til forslag til udførelsesmetode, fx fra ATvejledninger og BAR-materiale. Vejdirektoratet har valgt at udarbejde nogle sikkerhedsvejledninger for særligt farligt arbejde, fx for kalk- og cementstabilisering, fordi der ikke var andet brugbart materiale til rådighed.

Læs mere om hvordan Vejdirektoratet har besluttet sig for, hvordan de vil varetage bygherrens pligter under projektering , og om om den fagansvarliges arbejdsopgaver og kompetencer på byggeproces.dk/eksempler.

Vejdirektoratets side om arbejdsmiljø:
Kontakt Vejdirektoratets fagansvarlige for arbejdsmiljø Allan Rahn Svendsen, hvis du ønsker at vide mere.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. oktober 2017