Værktøj til at supplere arbejdsklausul med sikkerhedsmæssige krav

Langt de fleste offentlige bygherrer indskriver arbejdsklausuler i udbud og kontrakter for bygge- og anlægsprojekter. Bygherrerne henviser typisk til ILO-konvention nr. 94 og fokuserer ved brugen af klausulen på, at udenlandsk arbejdskraft sikres ordentlige lønforhold.

Udover at sikre ordentlige lønforhold for de beskæftigede, er der imidlertid behov for at sikre øvrige arbejdsvilkår, herunder de sikkerhedsmæssige forhold, som de beskæftigede arbejder under.

Værktøjet rummer forslag til sikkerhedsmæssige krav, der er lige så specifikke, præcise og målbare, som de krav der allerede anføres i arbejdsklausulen om løn, arbejdstid og [andre] arbejdsvilkår. Ved brug af værktøjet præsenteres tilbudsgivere for bygherrens sikkerhedsmæssige krav på samme sted i udbudsmaterialet – nemlig i arbejdsklausulen – hvor tilbudsgiverne allerede oplyses om andre krav, der er særlig relevante ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft. Det giver et klart tilbudsgrundlag, gør det nemt at formidle kravene videre til underentreprenører og præciserer hvad entreprenøren skal sikre i kontraktperioden og hvad bygherren skal følge op på.

Konkurrencestyrelsen har ved gennemsyn fundet, at de anførte forslag til sikkerhedsmæssige krav er i overensstemmelse med udbudsreglerne, såfremt kravene ved det enkelte udbud tilpasses i henhold til proportionalitetsprincippet, sådan som det er forklaret i værktøjet. Værktøjet er udarbejdet med økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden (projektnummer 39-2013-09).

Du kan finde værktøjet på https://www.byggerietssamfundsansvar.dk/god-praksis/vurder-leverandorer-og-samarbejdspartnere/vaerktoj-til-at-supplere-arbejdsklausul-med-sikkerhedsmaessige-krav

Tags: , , , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 8. november 2022