Bang & Beenfeldt – Udførelsestidsplaner

Det er en udfordring at lave en realistisk udførelsestidsplan. Det kræver kendskab til, hvordan arbejdet kan udføres. Her fortæller arbejdsmiljøkoordinator Maibritt Jørgensen fra Bang & Beenfeldt, hvordan de udarbejder tidsplaner.

Udførelsestidsplanen er et vigtigt redskab for entreprenøren, når han giver tilbud på en opgave. Nogle gange foreslår Maibritt Jørgensen, at projekteringslederen laver etapetidsplaner, som bliver mere detaljerede end den traditionelle udførelsestidsplan.

For at lave en realistisk udførelsestidsplan skal man blandt andet kende til:

  • Arbejdsprocesserne
  • Omfanget af særligt farlige arbejder
  • Hvilke faggrupper der skal udføre arbejdet
  • Hvilken rækkefølge arbejdet skal foregå i
  • Grænsefladerne mellem arbejderne, fx hvor de er afhængige af hinanden
  • Hvor arbejdet kan foregå parallelt
  • Materialernes tørretider og andre forhold
  • Muligheden for opdeling af byggepladsen i arbejds- og fællesområder
  • Behovet for fælles sikkerhedsforanstaltninger, og hvem der kan benytte dem på samme tid
  • Krav til vinterinddækning og -foranstaltninger afhængig af årstiden

”Det er ikke altid en god løsning bare at sætte flere sjak på. Arbejdet bliver ikke hurtigere færdigt, hvis de går oven i hinanden. Så bliver de nemlig mindre effektive,” forklarer Maibritt Jørgensen. Hun har oplevet en bygherre, som ønskede sit byggeri færdigt før jul, men det gav en bedre byggerytme og dermed bedre pris, hvis man strakte byggeriet indtil marts måned. Det forstod bygherren heldigvis godt.

”Det tungeste argument for at skabe en realistisk tidsplan er ofte kvalitet, altså at byggeriet ikke bliver i ordentlig kvalitet, hvis vi ikke planlægger det ordentligt. Det er ofte sværere at argumentere over for bygherren med arbejdsmiljøhensyn”, mener Maibritt Jørgensen.

Velfærdsforanstaltninger
Det er nødvendigt at kende behovet for og det nødvendige omfang af velfærdsforanstaltninger, fx ved beskidt arbejde, og om der er plads til placering af skurvogn på gaden eller i baggården.

Særligt farligt arbejde
Hvis en faggruppe skal udføre særligt farligt arbejde, så skal andre faggrupper ikke påvirkes af dette. Det vil sige, at de måske ikke kan arbejde lige ved siden af, eller der skal stilles krav til, at de også anvender personlige værnemidler. Særligt farligt arbejde skal markeres på tidsplanen.

Vinterforanstaltninger
Der kan være god økonomi i at undgå vinterinddækning af bygningen ved simpelthen at planlægge byggeriet, så det er lukket, når vinterperioden træder i kraft.

Byggepladsplaner
Byggepladsplanerne skal koordineres med tidsplanen, så de hænger sammen. Hvis der laves etapetidsplaner, bør der laves byggepladsplaner, som følger disse etaper.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018