Tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker: En systematisk gennemgang

Formålet med et omfattende review, som bl.a. Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø har medvirket til, var at finde ud af, hvilke sikkerhedsmæssige tiltag, der virker i forhold til forebyggelse af ulykker.

Resultaterne viser, at flerstrengede indsatser, som er organisatorisk forankret, er mest effektive. Forebyggelse skal tænkes ind tidligere i arbejdsprocessen og byggeprocessen, fx gennem bedre planlægning. Der skal findes løsninger, der er højere oppe i forebyggelseshierarkiet, fx tiltag baseret på design, fysiske rammer, teknologiske løsninger. En bredere skare af personer og faggrupper skal involveres, og ledelsens prioritering er afgørende.

Læs mere:

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 20. januar 2023

Siden er ændret 20. januar 2023