Carlsberg Byen P/S – Tidlig inddragelse af entreprenør giver bedre arbejdsmiljø

Centralt i Carlsberg Byens samarbejds- og udbudsmodel er, at entreprenøren inddrages tidligt. Det er administrerende direktør Jens Nyhus og projektdirektør Nina Skovgaards oplevelse, at det har en positiv effekt på planlægningen og dermed arbejdsmiljøet.

Carlsberg Byen P/S har fokus på fra start af at etablere gode projektteams, hvor alle parter er ligeværdige. Derfor er det naturligt at inddrage entreprenøren allerede under projekteringen.

Fokus på bygbarhed og risici
Den tidlige inddragelse af entreprenøren giver denne et medejerskab til projektet på en anden måde, end man typisk ser, fx i en hovedentreprise. Det betyder også, at det er muligt allerede under projektering og planlægning at få foretaget en risikoafdækning og taget beslutning om, hvem der håndterer hvilke risici. Det gælder fx vinterforanstaltninger, så det på forhånd er aftalt, hvem der står for disse, og hvordan de afregnes. ”Vi trækker på entreprenørens erfaring allerede under projekteringen, især omkring udførelsesmetoder og byggepladslogistik. På den måde får vi et mere bygbart projekt”, fortæller Nina Skovgaard.

Et gennemarbejdet projekteringsgrundlag
I den valgte model igangsættes projekteringen allerede i den indledende fase af byggeprocessen og dermed kender man grundlaget for projektet bedre i forhold til kvalitet, sikkerhed og pris, før byggepladsen etableret, hvis man sammenligner med andre byggeprojekter. Fx søges grave- og støbetilladelser allerede under myndighedsprojektet, så man har godkendelserne i orden, før man går i jorden.

Et gennemarbejdet projekteringsgrundlag er et godt fundament for et sikkert arbejdsmiljø. Jens Nyhus forklarer: “Min oplevelse er, at ulykkerne ofte sker, hvor forudsætninger og aktiviteter ikke er gennemtænkte, og det derfor bliver hovsa-løsninger eller ’vi gør lige’. Det vil vi gerne undgå, og derfor inddrager vi entreprenørkompetencerne allerede under projekteringen.”

Læs mere om Carlsberg Byen på www.carlsbergbyen.dk

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018