Opgaver

Bygherren

Bygherren har ifølge arbejdsmiljøloven en række pligter, der er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. Bygherreansvaret for arbejdsmiljø indtræder... Læs mere