Leverandørprojektering

Entreprenør – Udbud

Arbejdsmiljølovgivningen forholder sig principielt ikke til entreprise- og udbudsformer, men de får betydning for, hvor og hvornår projekteringen foregår (før/efter... Læs mere