Journal

Bygherren – Journalen

Bygherrens journal for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinatoren i henhold til aftalerne med bygherren... Læs mere