Journal

Bygherren – Journalen

Bygherrens journal for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinatoren i henhold til aftalerne med bygherren... Læs mere

Niras – Journal

Her er skabelon til at udarbejde journal for fremtidig reparation og vedligehold i det færdige projekt, som Niras anvender i... Læs mere