Ole Andersen – Systematisk kortlægning af arbejdsmiljøforhold

Ole Andersen er selvstændig arkitekt og har i mange år integreret arbejdsmiljøovervejelser i projekteringen. Hans systematik til kortlægning af arbejdsmiljøforhold præsenteres her, samt hvordan den kobles til journalen.

Ole Andersen har gennem sin praksis som bl.a. arbejdsmiljørådgiver udviklet en systematik til kortlægning af arbejdsmiljøforhold i driftsfasen, som kan anvendes under projekteringen. Systematikken kan også anvendes til arbejdsmiljøforhold i udførelsesfasen og brugernes arbejdsmiljø.

Kortlægningen foregår med kontrolskemaer, hvor man på bygningsdelsniveau gransker projektet op mod kravene i arbejdsmiljølovgivningen og vurderer hvilke påvirkninger og effekter, der vil være af det arbejde, som skal udføres. Desuden foreslås nødvendige virkemidler, der kan afhjælpe arbejdsmiljøproblemet.

Kortlægningsskemaerne giver mulighed for at eliminere eller forebygge arbejdsmiljøproblemer, men giver også input til journalen.

Journal
Hvis man under kortlægningen kommer frem til, at der skal anvendes et teknisk hjælpemiddel eller andre tiltag, fx procedurer for at afhjælpe arbejdsmiljøproblemet, så skal information herom angives i journalen. Journalen skal udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinatoren og handler om særlige sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligehold.

I nogle sager har Ole Andersen kontakt til driftspersonalet og kan inddrage deres erfaringer allerede i projekteringen.

Arbejdsmiljøkoordinering
Når Ole Andersen er arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen bruger han sa. .Han starter tidligt med arbejdsbeskrivelserne, da han derved får fokus på, hvilke arbejdsprocesser der skal til i projektet og hvilke arbejdsmiljømæssige udfordringer, der vil være. Deusden indgår han tidligt i dialog med ingeniøren om tidsplanen, da denne også er bundet op på arbejdsprocesserne og rækkefølgen af disse.

Ole Andersen har typisk projekter med 5-25 mio. kr i byggesum. I disse sager er det næsten altid byggelederen, som også varetager arbejdsmiljøkoordineringen. Ole Andersen orienterer altid bygherren om, at der skal udpeges en arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen og sørger så for, at det bliver beskrevet i ydelsesbeskrivelsen: ”På den måde bliver entreprenøren gjort opmærksom på, at han skal varetage denne rolle, samt at den skal prissættes”, forklarer Ole Andersen.

Gevinsterne ved at kortlægge arbejdsmiljøforhold allerede under projekteringen er:

  • Overblik over arbejdsopgaverne, så de bedre kan planlægges
  • Undgår ombygninger / tilpasninger, lige efter bygningen er taget i brug
  • Dermed opnås lavere driftsomkostninger

Du kan finde skemaerne her

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , , , , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018