Sund & Bælts skabelon til plan for sikkerhed og sundhed

Sund & Bælt: Eksempel på byggepladstegning

Sund & Bælt: Plan for sikkerhed og sundhed

Sikkerhedsleder Thomas Berget fortæller her om Sund & Bælts egen skabelon til plan for sikkerhed og sundhed.

Sund & Bælt har egen skabelon til plan for sikkerhed og sundhed, som er holdt mest i skemaer, så planen kan bruges til at skabe overblik. Planen beskriver, hvem der har hvilke roller, og highlighter arbejdsmiljørisiciene. Ofte laver Sund & Bælts arbejdsmiljøkoordinator en plan for sikkerhed og sundhed, selv om der i udgangspunktet kun er en arbejdsgiver på opgaven. Så er de garderet, hvis entreprenøren alligevel tager en underentreprenør.

Særligt farligt arbejde
Sund & Bælt bruger den samme skabelon til plan for sikkerhed og sundhed for særligt farligt arbejde. ”Det arbejde, som vi får udført, er næsten altid særligt farligt efter bilag 1 i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. Det er arbejde i højden, ved vandet, nær trafik eller på jernbanen,” forklarer Thomas Berget. Det er ofte synlige farer, som omgiver arbejdet, blandt andet fordi der arbejdes i ekstreme dimensioner. Det er ifølge Thomas Berget medvirkende til, at entreprenørerne er opmærksomme på, at arbejdet skal planlægges, og at medarbejderne skal instrueres i arbejdet. Fx er der er et længerevarende arbejde i gang med at bevikle kablerne på Storebæltsbroen. Det er arbejde, som foregår både i højden og over vand, og meget tæt på trafikken.

 

Med i udbudsmaterialet
Den del af Sund & Bælt, hvor Thomas Berget er sikkerhedsleder, får oftest foretaget vedligeholdelse af anlæg og anlægsarbejde, så der er mere tale om planlægning af arbejdet end egentlig projektering. Dog er der også i nyere tid lavet en tilbygning til kontoret i Korsør og en havmøllepark. Plan for sikkerhed og sundhed bliver udarbejdet allerede i projekterings- eller planlægningsfasen, så den kan sendes med som en del af udbudsmaterialet.

Ajourføring i udførelsesfasen
Entreprenøren giver løbende input til plan for sikkerhed og sundhed, som arbejdsmiljøkoordinatoren ajourfører.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018