Sund & Bælts arbejdsmiljøpolitik

Sikkerhedsleder Thomas Berget har som en del af Sund & Bælts arbejdsmiljøcertificering været med til at udarbejde en arbejdsmiljøpolitik.

Arbejdsmiljøpolitikken omfatter Sund & Bælts ønsker og holdninger til arbejdsmiljøniveauet, men også konkrete handlinger og målsætninger på arbejdsmiljøområdet. ”Det giver god mening for en flergangsbygherre at arbejde bevidst med sit arbejdsmiljøansvar som arbejdsgiver og bygherre og oparbejde en systematik med procedurer og skabeloner, for eksempel gennem en arbejdsmiljøcertificering,” mener Thomas Berget.

Samarbejdspartneres arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøpolitikken omfatter også et ønske om at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø for samarbejdspartnere, fx entreprenører. Det er ifølge Thomas Berget bevidst, at arbejdsmiljøpolitikken både omfatter egne medarbejdere og samarbejdspartnere, da det viser, at Sund & Bælt tager et samfundsansvar. Desuden så handler det om image, for som han siger: ”Hvis der sker ulykker på vores byggepladser, så bliver det sidestillet med Sund & Bælt, uanset at det måske er sket på entreprenørens eget arbejdsområde. Vores arbejdsmiljøcertificering skal nå ud til entreprenørerne – ud på anlæggene, hvor det er farligt at arbejde.”

Det er desuden besluttet, at kortsigtet opnåelse af økonomiske resultater ikke må ske på bekostning af øget risiko for arbejdsulykker. ”Vi vil gerne betale for, at arbejdet bliver gjort arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Men det betyder også, at vi opgraderer anlæggene, hvis vi oplever noget, som ikke lever op til lovgivningens krav, selv om det koster noget,” forklarer Thomas Berget. Som eksempel er alle vejafmærkningsplaner nu justeret i forhold til Vejdirektoratets nye krav.

Sammenhæng med økonomi og kvalitet
Thomas Berget ser en klar sammenhæng mellem godt arbejdsmiljø og økonomi, hvilket han uddyber: ”Når der er et godt arbejdsmiljø, så får vi større ”oppetid”, fordi der ikke kommer stop og forsinkelser i forhold til tidsplanen som følge af arbejdsulykker eller sygefravær”. Og han ser desuden en sammenhæng til kvalitet, fordi den enkelte kan fokusere på at udføre et godt stykke arbejde, når der er styr på arbejdsmiljøet, og man føler sig tryg.

Formidling af forbedringer
”Vi gør meget ud af at beskrive de arbejdsmiljø- forbedringer, som vi opnår, på intranettet, så medarbejderne bliver bevidste om, at vores arbejdsmiljøarbejde rykker noget. Det gør heller ikke noget, hvis vi kan vise, at forbedringerne medfører effektiviseringer,” afslutter Thomas Berget. For eksempel blev der indført anvendelse af materialehejs til de tunge redskaber og komponenter, som tidligere har skullet transporteres ned ad lange trapper ved revision af ankerblokke. Hejset kan også bruges til transport af en tilskadekommen. Desuden anvendes velfærdsvogne i stedet for skurby ved arbejde på jernbanenettet, så spiseplads og toilet altid er i nærheden af arbejdsområdet.

Læs Sund & Bælts arbejdsmiljøpolitik her: www.sundogbaelt.dk

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022