Sund & Bælts arbejdsmiljøkrav til entreprenører

Der stilles allerede i udbudsmaterialet krav til entreprenøren vedrørende arbejdsmiljø. Sikkerhedsleder Thomas Berget fortæller her om nogle af kravene.

Det er driftslederne, som udarbejder udbudsmaterialet, når bygge- og anlægsarbejder skal udføres. Det kan for eksempel være udlægning af ny asfalt, løbende vedligehold af jernbaneanlæg eller broinstallationer.

Udvælgelse af entreprenør
Ofte udbydes efter tildelingskriteriet laveste pris, men så er der sat mindstekrav for arbejdsmiljøforhold, så Sund & Bælt sikrer sig, at arbejdet bliver udført arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Hvis tildelingskriteriet ’det økonomisk mest fordelagtige tilbud’ anvendes, så bruges arbejdsmiljø i nogle tilfælde som et underkriterium, fx ved arbejde der omfatter rappelling på pylonerne.

Thomas Berget har udarbejdet en bruttoskabelon med krav, som driftslederen skal forholde sig til. Nogle krav er altid med, fx:

  • Leverandøren skal have kendskab til og efterleve Sund & Bælts politikker og værdier som de fremgår på Sund & Bælt: Vores samfundsansvar.
  • Leverandøren skal have kendskab til Sund & Bælts sikkerhedsprocedurer og instrukser.
  • Leverandøren skal have et system, som sikrer, at arbejdsmiljølovens krav og øvrige relevante lovmæssige bestemmelser kendes og overholdes. ”Vi stiller høje krav, men vi kræver ikke brug af bestemte metoder eller skabeloner. Fx ønsker vi at entreprenøren tager udgangspunkt i eget ledelsessystem, men så måske tilpasser det, så det opfylder vores krav. På den måde sikrer vi, at entreprenøren er på hjemmebane i sit system, og det skaber også større ejerskab,” fortæller Thomas Berget.

 

Introduktionskurser
Alle håndværkere og serviceteknikere skal deltage i ”Pas på på banen” eller ”Vejen som arbejdsplads”, inden de kan udføre arbejde for Sund & Bælt på henholdsvis jernbane- eller vejstrækninger. Men derudover er det også et krav, at de deltager i et eller to 2-timers kurser, som afholdes af Sund & Bælt. ”Vi ønsker at give alle håndværkere eller teknikere et kendskab til vores jernbane- eller vejanlæg og de specifikke regler, som vi stiller. Derfor holder vi disse introduktionskurser,” forklarer Thomas Berget. Kurserne afholdes hos Sund & Bælt ca. 1 gang om måneden og bookes online. Kurserne kan også afholdes på engelsk og tysk, hvis det er behov for det. Kurserne følges op hvert andet år med et e- learning kursus.

Som en del af undervisningen afspilles en film som omhandler arbejdet på vej- eller jernbaneanlæg, som indledes og afsluttes af direktøren for Sund & Bælt, hvor han forklarer om holdningen til arbejdsmiljøet og betydning af arbejdsmiljøcertificeringen. Det sender ifølge Thomas Berget et meget klart signal til deltagerne om Sund & Bælts fokus på arbejdsmiljø.

Kravet om at deltage i kurserne er skrevet ind i udbudsmaterialet, så det bliver en del af entreprenørens opgaveløsning.

Aktiv deltagelse
Sund & Bælt forventer desuden, at både ledelse og medarbejdere hos entreprenøren bidrager aktivt til arbejdsmiljøarbejdet og medvirker til løbende at identificere risici og finde løsninger på disse.

Entreprenøren skal via sin arbejdspladsvurdering kortlægge og håndtere arbejdsmiljøforhold i egne arbejdsområder. ”Over for entreprenøren præsenterer vi arbejdspladsvurderingen som et værktøj til at kvalitetssikre arbejdsmiljøet, for alle arbejder med kvalitetssikring som en helt naturlig del af hverdagen. Hvis produktet ikke er i orden, så skal det ændres, så det virker, for ellers kan det jo ikke sælges. Hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden, skal det ændres, så vi kan yde vores bedste.” afslutter Thomas Berget.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022