Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen

Forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen skulle at bidrage til styrkelsen af kompetencerne hos arbejdsmiljøkoordinatorer ved at identificere, systematisere og fremstille de praksisser og karakteristika, der kendetegner gode arbejdsmiljøkoordinatorer.

Gennem interview og observation af tolv udvalgte arbejdsmiljøkoordinatorer er der opnået viden om, hvordan succesfulde arbejdsmiljøkoordinatorer ser deres faglige identitet og griber arbejdsmiljøkoordineringen an. Projektet skal skabe det faglige grundlag for at udvikle arbejdsmiljøkoordinatorers muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet på byggepladser.

Læs mere og find forskningsartikler på: https://nfa.dk/da/Forskning/Projekt?docId=f14ab5eb-a1a3-4b7b-b1a9-6f26c22505a6

Tags:

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 27. april 2022

Siden er ændret 27. april 2022