Som bygherre stiller Forsyning Ballerup arbejdsmiljøkrav

Iben Kailow er miljø- og arbejdsmiljøkoordinator hos Forsyning Ballerup, der har ansvar for drik- kevandsforsyning og spildevand i Ballerup Kommune. Her fortæller hun om varetagelsen af bygherreansvaret.

Når der skal graves ledninger ned, eller der foretages revisioner på anlæggene, benytter Forsyning Ballerup ofte entreprenører til en del af arbejdet. Tit er der flere arbejdsgivere på pladsen eller samarbejde mellem entreprenør og forsyningens egne folk, og i de situationer træder bygherreansvaret i kraft.

Håndteringen af bygherreansvaret er indarbejdet i Forsyning Ballerups arbejdsmiljøcertificering og det bliver taget op til revision gennem de løbende arbejdsmiljøforbedringer.

Introduktion til arbejdsmiljøkrav
Inden arbejdet igangsættes afholder Forsyning Ballerup et opstartsmøde med entreprenørens byggeleder og rådgiveren, hvor arbejdsmiljøkravene præsenteres sammen med bl.a. krav til drikkevandssikkerhed og affaldshåndtering. Formålet med dette møde er også at gøre entreprenøren opmærksom på, at de har forpligtelser som arbejdsgiver, fx at instruere medarbejderne og stille personlige værnemidler til rådighed. ”Det er vigtigt, at entreprenør og rådgiver får den samme instruks, så der er klare linjer om, hvad vi i Forsyning Ballerup forventer,” siger Iben Kailow.

Alle håndværkere skal desuden deltage i et kort kursus om drikkevand, inden de går i gang med arbejdet. Dette kursus kommer også til at handle om arbejdsmiljø. I nogle tilfælde udleveres også en folder.

 

Projektlederne er bygherrerepræsentanter
”Det er væsentligt, at vi får bygherreansvaret synliggjort for projektlederne,” siger Iben Kailow og fortsætter: ”Projektlederne er vores bygherre- repræsentanter gennem hele byggeprocessen, så de skal kende reglerne og vide, hvad de skal efterspørge hos rådgiver og entreprenør.” Derfor har nogle af medarbejderne været af sted på den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse. Her har de lært om bygherrens pligter og arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver. ”Det giver dem en bedre ballast til at stille krav til arbejds- miljøkoordineringen og følge op på, at opgaven bliver løst tilfredsstillende,” forklarer Iben Kailow. Forsyning Ballerup bruger nemlig ofte eksterne arbejdsmiljøkoordinatorer.

 

Forbedring af sikkerhedskulturen
Arbejdsmiljø er et fast punkt på byggemøderne, og her deltager projektlederne. På sigt skal Iben Kailow også deltage. Desuden fører Forsyning Ballerup selv tilsyn på pladserne. ” Vi vil være med til at skabe en god sikkerhedskultur på vores byggepladser. Vi oplever desværre nogle gange, at ledelsen hos entreprenøren kan de ’fine’ ord, men at fokus på sikkerhed ikke gennemsyrer organisationen. Det giver sig blandt andet udtryk i manglende brug af personlige værnemidler, og det kan vi som arbejdsmiljøcertificeret virksomhed ikke acceptere,” afslutter Iben Kailow.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018