Rambøll – Sikkerhedsintroduktion fastlægger spillereglerne

Her fortæller Ole Melballe, som er arbejdsmiljøkoordinator i Rambøll, om hvordan han bruger sikkerhedsintroduktion for alle håndværkere til at sætte spillereglerne på pladsen og lave en forventningsafstemning om arbejdsmiljøforholdene.

Ole Melballe vælger at afholde sikkerhedsintroduktion for alle håndværkere, da han synes, at det er vigtigt at komme i dialog med alle på pladsen, og ikke kun mestre/arbejdsgivere. Sikkerhedsintroduktionen er altså en anledning til at hilse på hinanden og lave nogle aftaler om, hvordan arbejdsmiljøforholdene skal være på pladsen.

Koordinatoren er fodbolddommer
Sikkerhedsintroduktion er forventningsafstemning i forhold til, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal foregå på projektet. Ole Melballe sammenligner sig med en fodbolddommer: ”Der er nogle regler på pladsen, som alle skal følge. Jeg sætter reglerne og leder spillet, men jeg har også gult og rødt kort i baglommen, hvis det bliver nødvendigt. Det gør jeg klart fra starten, men det har sjældent været nødvendigt at trække kortene.”

Omvendt prioriterer Ole Melballe også præmier, når arbejdsmiljøarbejdet fungerer. Det kan være en markering i form af pølsevogn eller smørrebrød, som enten bygherren eller arbejdsgiverne på skift finansierer. Der må gerne være mange af sådanne milepæle undervejs, mener Ole Melballe.

Sikkerhedsintroduktionens indhold
De gængse arbejdsmiljøregler bliver gennemgået sammen med særligt forhold og krav på pladsen. Ole Melballe har gennem tiden taget fotos af situationer, hvor arbejdsmiljøet ikke er i orden. Han viser et udpluk af disse på sikkerhedsintroduktionen og lægger på den måde op til en debat om god sikkerhedskultur og deltagernes erfaring med løsninger på arbejdsmiljøforhold.

Ole Melballe bruger bevidst en kombination af tekst og billeder, da håndværkerne opfatter forskelligt. Han er også opmærksom, hvis nogle er ordblinde, og der er tolk, hvis der kommer udenlandsk arbejdskraft.

Besøg i hjemmevirksomheden
Nogle gange tager Ole Melballe ud på hjemmevirksomheden og afholder sikkerhedsintroduktionen, hvis det passer bedre. På den måde er folkene parat til at starte arbejdet, når de kommer på pladsen. ”Når jeg er på besøg i virksomheden, så kan jeg samtidigt tjekke, at de har styr på APV, har foretaget eftersyn af tekniske hjælpemidler, faldsikringsudstyr osv. Det er lettere at være på forkant, så alt er klar, når de kommer på pladsen”, forklarer han.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018