Fruehøjgaard – Se håndværkere som jeres personale

Fruehøjgaard er et alment boligselskab med handicap-, ungdoms- og almindelige boliger. Fruehøjgaard har løbende nybyggeri- og renoveringsprojekter.

Direktør i Fruehøjgaard Bjarne Krog-­Jensen fortæller: ”Hvis det var en produktionsvirksomhed, ville man ikke acceptere ulykker, men desværre er det anderledes på en byggeplads. Vi tog i 2004 en beslutning om, at sådan skulle det ikke være på vores projekter. Vi er som bygherre ansvarlige for, at arbejdsmiljøet er i orden, og derfor satte vi en målsætning om nul ulykker.”

Virkemidler
De virkemidler, som Fruehøjgaard bruger på deres projekter, er:

Krav i udbudsmaterialet:

 • Fruehøjgaard stiller krav ift. arbejdsmiljø i udbudsmaterialet.
 • Entreprenøren skal i sit tilbud beskrive deres tiltag ift. arbejdsmiljø og sikkerhed. Beskrivelsen er en del af vægtningen ved valg af entreprenør (10-­20%).

Byggepladsen som en virksomhed:

 • Har udarbejdet en personalehåndbog, som gælder alle på pladsen. Denne sendes ud med udbudsmaterialet.
 • Bygherren gennemgår personalehåndbog for alle nye på pladsen.
 • Der er krav om fælles kantine, så alle fag sidder sammen og spiser. Det giver bedre sammenhold, end hvis sjakkene sad i hver deres skur. Det giver desuden mulighed for at give informationer samlet.
 • Events for alle på pladsen, når det er gået godt (milepæle), fx grillfest og julefrokost. Fejring og socialt samvær giver en god stemning på pladsen og et større ejerskab til byggeprocessen blandt håndværkerne. Det gør det lettere at skabe en samarbejdskultur blandt alle på pladsen.
 • Alle får udleveret et navneskilt

Ugentlige planlægningsmøder:

 • Håndværkerne bliver involvering i planlægningen
 • Alle får mulighed for at komme med input. Det blev nærmest en konkurrence i at komme på banen
 • Det giver ejerskab til byggeprocessen og byggeorganisationen
 • Bidrager til en bedre logistik og rutiner i arbejdet, samt giver entreprenørerne et godt overblik over, hvornår de skal udføre de enkelte arbejder og hvordan, så der ikke bliver forsinkelser
 • Udvikler håndværkernes kompetencer.

Synlig bygherre:

 • Fruehøjgaard vælger at være synlig på byggepladsen for at vise alle aktører på pladsen, at de har interesse for byggeriet og forholdene på pladsen.
 • Der er altid en bygherrerepræsentant på pladsen 1-­‐2 gange pr. uge.
 • Bygherren varetager selv opgaven som arbejdsmiljøkoordinator

Kick-off møde:

 • Bygherren afholder kick-­‐off møde for alle på pladsen, hvor risici på pladsen, logistik mm gennemgås.
 • Bygherren kan gennemgå krav til arbejdsmiljø og sikkerhed for alle
 • Alle har fået de samme informationer og får mulighed for at give input
 • Signal om at alle på byggepladsen er vigtige for, at byggeriet kan blive færdigt ift tid og kvalitet
 • Skaber en samarbejdskultur, hvor man også på tværs af fag hjælper hinanden

Sikkerhedsrunderinger:

 • Bruges til at tjekke at forholdene lever op til målsætningen om nul ulykker
 • Giver status på runderinger i kantinen
 • Fokus på ros af forhold, som er i orden

Incitament
Incitamentet til tage disse virkemidler i brug er ifølge Bjarne Krog-Jensen, at ”vi har ansvaret for arbejdsmiljøet, og derfor tager vi denne opgave på os. Det har desuden givet os en profilering som ansvarlig bygherre, megen medieomtale og en procespris. Men det giver også en god fornemmelse at vide, at håndværkerne har et godt arbejdsmiljø, mens de arbejder på vores plads.”

Gevinst
Målsætningen om nul ulykker blev opnået på det første projekt, hvor disse virkemidler blev brugt. Der var kun en nærvedulykke. Men der er også økonomiske gevinster for bygherre:

 • Byggesummen blev 8 % lavere end budget.
 • Byggeriet var 3 mdr. før tid
 • Der var stort set ingen fejl

”Der var afsat ca. kr. 300.000 til velfærd på det første projekt, hvilket er småpenge ift. besparelserne. Det er givet godt ud”, siger Bjarne Krog-­‐Jensen.

Opfordring til andre bygherrer
Bjarne Krog-Jensen opfordrer andre bygherrer til at tage deres ansvar alvorligt: ”Man har fokus på egne ansatte på kontoret, så det skal man selvfølgelig også have på håndværkerne på byggepladsen. Bygherren har både et juridisk og moralsk ansvar”. Flergangsbygherrer skal opbygge kompetencer i egen organisation, så man kan varetage opgaven med arbejdsmiljøkoordinering. Som engangsbygherre skal man købe sig til kompetencerne, men det fritager selvfølgelig ikke en for ansvaret.

Personalehåndbog
Personalehåndbogen for byggeprojekter for Fruehøjgaard kan findes på samme side som denne artikel.

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018