Sammenhæng mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og arbejdsulykker med fokus på det systematiske arbejdsmiljøarbejde

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har undersøgt sammenhængen mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og antal ulykker via data fra spørgeskemaundersøgelsen ”Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats” (VAI) og registre over anmeldte arbejdsulykker fra Danmarks Statistik.

Resultaterne viser, at medarbejdere, der arbejder på virksomheder med et konkret og systematisk arbejdsmiljøarbejde, har en mindre risiko for at komme ud for en arbejdsulykke.

Læs mere:

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 19. januar 2023

Siden er ændret 20. januar 2023