Samarbejdsværktøj for bygherre og arbejdsmiljøkoordinator

Forskningsprojektet ”Hvordan forbedres samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator” skulle bidrage til at forbedre samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator som ét blandt flere midler til at forbedre fundamentet for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladsen.

De konkrete produkter af udviklingsprojektet er:

  • Et samarbejdsværktøj (drejebog), som er et værktøj til at styrke og effektivisere samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinatorer i forhold
    til konkrete bygge- og anlægsprojekter.
  • Et inspirationskatalog til byggeriets parter, der beskriver en række muligheder for at forbedre reguleringen af og vejledningen om arbejdsmiljøkoordinering, som parterne dermed får et grundlag for at overveje og eventuelt realisere

Projektet ”Hvordan forbedres samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator” blev gennemført af TeamArbejdsliv og Projekthuset Aron og finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs mere på hjemmesiden https://www.amkoo.dk/ Her findes værktøjet og afrapporteringen af projektet.

Tags:

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 27. april 2022

Siden er ændret 27. april 2022