Må vi hjælpe jer med at samarbejde om arbejdsmiljø? Gratis tilbud fra BFA Bygge og Anlæg i 2023

Fokus på samarbejde om arbejdsmiljø betaler sig. – det kan fx medvirke til:

En del byggepladser har allerede taget imod BFA Bygge og Anlægs tilbud og flere er på vej. En af dem siger:

Det er godt, når der kommer en udefra.
Det giver en anden opmærksomhed, når det ikke er de personer, der vanligt er på pladsen.

Vi tilbyder hjælp med at få ny energi i samarbejdet om arbejdsmiljø på byggepladsen. Det kan styrke både arbejdsmiljøet, sikkerheden og produktionen.

I en effektiv sparring med en bygge- og anlægskonsulent planlægges enkle aktiviteter, der kan understøtte samarbejdet på jeres plads. Med arbejdsmiljøkoordinatoren som omdrejningspunkt aftales 5-10 aktiviteter, som kan være enkeltstående eller i et forløb.

Gode historier, cases mv. benyttes til inspiration på BFA Bygge og Anlægs hjemmeside.

Aktiviteter kan f.eks. rette sig mod:

  • Sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger
  • Arbejdsmiljø, kultur og sikkerhed på bygge- og formandsmøder
  • Arbejdsmiljørepræsentanter, formænd og andre som rollemodeller for den gode sikkerhedskultur
  • Mikrokampagner

Konsulenten kan bidrage med idéer, metoder og erfaringer til fx at sætte fokus på og facilitere:

  • Rettidig og problemløsende kommunikation
  • Konstruktive møder
  • Ideudvikling, debat, viden
  • Give energi, grin og sammenhold

Alle byggepladser, hvor flere virksomheder udfører arbejde samtidig, kan uanset entrepriseform gøre brug af tilbuddet. Aktiviteterne tilpasses situationen og forholdene på byggepladsen, og er et supplement til de møder og tiltag, som I allerede har i gang.

Hvis man er mindre erfaren i rollen som arbejdsmiljøkoordinator, eller der er langt imellem, at man har opgaver som arbejdsmiljøkoordinator, kan aktiviteterne være et kompetenceløft med rum for refleksion over egen praksis.

Aktiviteterne kan desuden nå ud til projektledere, formænd, arbejdsmiljørepræsentanter, ansatte m.m.

Læs her om forløb på byggepladser, som allerede er gennemført.

Interesseret i at høre mere? Kontakt Vibeke Rasmussen, Human House på tlf: 40265925 eller vira@humanhouse.com


Her kan I hente en flyer, som I kan bruge, når I skal afklare, om tilbuddet er noget for jer.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 22. december 2022

Siden er ændret 20. januar 2023