Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser: Eksempelsamling med metoder og cases

Kender I det, at manglende plads og oprydning på fællesområdet kan påvirke den gode stemning på byggepladsen og give konflikter?

Måske går samarbejdet lidt trægt, tilslutningen til sikkerhedsmøder er lavt, aftaler efterleves ikke, og arbejdsmiljøkoordinatoren kan opleve at stå alene med ansvaret?

Denne eksempelsamling indeholder 27 metoder, som har været anvendt på konkrete byggepladser med det resultat, at der er kommet ny energi i samarbejdet. Stemningen er løftet, og aktørerne på byggepladsen er blevet motiveret til at tage medansvar for sikkerheden. Med hver metode følger et eksempel på, hvordan den har været brugt.

Metoderne handler bl.a. om at sætte struktur på og gøre sikkerhedsmøder mere effektive, om medinddragelse, synlig ledelse og styrkelse af arbejdsmiljøkoordinatorens rolle. Metoderne er inddelt i følgende kategorier, som har fælles træk eller formål:

  • Skab struktur på sikkerhedsmødet
  • Løs konkrete problemer ude på byggepladsen
  • Information til alle
  • Planlægning på tværs
  • Læring på tværs
  • Samarbejde på tværs
  • Kampagner når ud til alle
  • Rollemodeller går foran
  • Den gode dialog
  • Rollen som arbejdsmiljøkoordinator

Hent og print:
Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser- Eksempelsamling med metoder og cases

Eksempelsamlingen kan også hentes som tryk-fil:
Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser- Eksempelsamling med metoder og cases – tryk

Mere om materialet

Enkelte materialer til metode 10, 11, 17 og 18 kan downloades:
Eksempel på afgrænsningsskema
Eksempel på PSSens skema om særligt farligt arbejde
Skydeskiven – selvevaluering af arbejdsmiljøet på byggepladsen

Hør en støjskade

Film

Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser – Cento brugte byggepladstegning til at åbne dialogen
Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser – Enemærke og Petersen skabte bedre dialog på sikkerhedsmøder
Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser – Aarsleff satte fælles mål for arbejdsmiljøet

Artikler

Samarbejde og dialog fik løftet arbejdsmiljøet på Statens Naturhistoriske Museum
Engagement, dialog og deltagelse på sikkerhedsmøderne fik et boost, da det hele blev mere konkret

Eksempelsamlingen er et resultat af BFA Bygge og Anlægs virksomhedsnære aktivitet: Pilotprojekt om understøtning af samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser, hvor metoderne har været anvendt og testet på en række byggepladser i perioden maj 2022 til marts 2023.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 19. september 2023

Siden er ændret 30. april 2024