Samarbejde om arbejdsmiljø – case

BFA Bygge og Anlæg tilbyder i samarbejde med Human House hjælp til få ny energi i samarbejdet om arbejdsmiljø på byggepladsen.

Læs herunder om nogle af de forløb, som allerede er gennemført:

Kickstart af samarbejde om arbejdsmiljø

På en igangværende byggeplads, som har eksisteret i et par år, er der en afmattet stemning. Der er problemer med støv og mange ulykker. Det er manglende tilslutning til sikkerhedsmøder, manglende respekt mellem folkene på pladsen og sproglige udfordringer.

For at give ny energi til samarbejdet laver arbejdsmiljøkoordinatorerne sammen med konsulenten et forløb for byggeledere, formænd og arbejdsmiljørepræsentanter fra de aktuelle fag. Der opstilles fælles mål for samarbejdet på tværs af byggepladsen og udsagn om gensidig respekt og rettidig og problemløsende kommunikation. Samarbejdet måles herefter løbende i forbindelse med de faste møder, og der reflekteres over, hvad hver især kan gøre for at løfte samarbejdet, og hvem man hver især har brug for at tale med.

Med forløbet skabes der fokus på samarbejdet, og de løbende målinger er en god måde at få alle på pladsen i tale på og høre deres mening. Arbejdsmiljøkoordinatoren oplever, at inddragelsen har skabt medansvar: ”Folk tager mere ansvar nu”, og der er eksempler på, at man hjælper hinanden med at have en sikker adfærd.

Arbejdsmiljøkoordinatoren er også glad for den sparring, og det rum for refleksion, der har været med konsulenten under forløbet, og som der ellers ikke er meget tid til.

Sparring om samarbejde og sikkerhedsmøder

På en nyetableret byggeplads, hvor man udfører en renoveringsopgave, er der en god stemning og ingen akutte problemer. Arbejdsmiljøkoordinatoren er forholdsvist nyuddannet og ønsker sparring om samarbejde og sikkerhedsmøder.

På det første ordinære sikkerhedsmøde på pladsen laves en forventningsafstemning om, hvordan man får en god byggeplads, og hvordan man opnår gode sikkerhedsmøder. Svarene bruges fremadrettet på sikkerhedsmøder til at tale om, hvordan det går, og hvordan man om nødvendigt kommer tilbage på sporet.

Den tidlige indsats har givet mulighed for at lægge linjen for samarbejdet på byggepladsen og for sikkerhedsmøderne. Den gode energi på pladsen har givet mulighed for at prøve mange ting af. Aktiviteterne har haft fokus på at sikre input fra alle, en løbende dialog og en god overlevering mellem fagene. Der er eksempler på, at folk på pladsen har grebet bolden selv i forhold til at udveksle telefonnumre og finde løsninger. Der har også været anerkendelse til arbejdsmiljøkoordinatoren fra folk på pladsen med ”Tak – endelig noget ros” og ”Jeg er glad for, det var et roligt møde”.

Arbejdsmiljøkoordinatoren er glad for den sparring og det rum for refleksion, der har været med konsulenten på både sikkerhedsmøder og -runderinger om, hvordan man skaber en god stemning, sikrer taletid til alle og bløder op på potentielle konflikter. Arbejdsmiljøkoordinatoren vil tage de afprøvede metoder og erfaringerne med sig videre.

Læs mere om tilbuddet

Eller kontakt: Vibeke Rasmussen, Human House på tlf: 40265925 eller vira@humanhouse.com

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 20. januar 2023

Siden er ændret 20. januar 2023