Samarbejde og dialog fik løftet arbejdsmiljøet på SNM

Det har givet ny energi til arbejdsmiljøarbejdet på byggeprojektet ”Statens Naturhistoriske Museum”, at hovedentreprenøren Per Aarsleff A/S valgte at deltage i BFA Bygge & Anlægs projekt, hvor der blev tilbudt hjælp til samarbejdet om arbejdsmiljø på byggepladsen.

Arbejdsmiljøkoordinatorerne i Per Aarsleff kunne mærke en afmatning i forhold til interessen for arbejdsmiljøet, og at der generelt var en holdning blandt medarbejderne på pladsen af, at man havde prøvet ’det hele’. Der var simpelthen brug for et friskt pust, som kunne få engagementet tilbage, så arbejdsmiljø-indsatsen kunne fastholdes og udvikles i den sidste fase af byggeriet.

Behovet for forandringer skyldtes blandt andet en høj ulykkesfrekvens, sproglige udfordringer, støv, lav tilslutning til sikkerhedsmøder og generelle udfordringer med dialogen. Så det var for så vidt forholdsvist klart, hvor der skulle sættes ind – men hvordan?

Sammen med BFA Bygge & Anlægs leverandør på projektet, Human House, fik arbejdsmiljøkoordinator på pladsen, Joanna Rønne Matulewicz, derfor identificeret fire indsatsområder, hvor der løbende skulle foretages målinger på igennem byggeriet: Fælles mål, Gensidig respekt, Rettidig kommunikation og Problemløsende kommunikation. Målet var gennem dialog og fokus på de fire områder, at definere en fælles samarbejdskultur med effekt på både sikkerhed, trivsel og produktion og gennem målingerne at være på forkant med evt. problemer i samarbejdet om arbejdsmiljø.

Alle var med
Startpunktet for initiativet bestod i at sætte workshops op på tre niveauer: Først samledes alle projektlederne og projektcheferne. Derefter alle de entreprise-ansvarlige. Og til sidst formænd og arbejdsmiljørepræsentanter.

”Ved at arbejde på alle tre niveauer, fik vi også alle med på, hvad der skulle ændres. Herefter præsenterede vi tingene for medarbejderne. Og fordi vi var så insisterende, så kunne medarbejderne godt se, at vi faktisk mente det her. Der betød så også, at folkene var mere lydhøre, og at de derfor involverede sig mere i processen. Samtidig gjorde vi målingen nem med nogle QR-koder, hvor folk kunne gå ind og svare på de fire spørgsmål, som vi havde sat op,” fortæller Joanna Rønne Matulewicz.

Samarbejde og kommunikation
”Det hele betød, at der opstod meget mere dialog om arbejdsmiljø. Nu turde folk også komme til os arbejdsmiljøkoordinatorer med alle mulige ting, fordi de følte sig hørt. De kunne også se, at vi prøvede at ændre på tingene og reagere på de udfordringer, som de kom med. Det gjorde simpelthen, at folk begyndte at søge os, hvis de havde ting, de var utilfredse med.”

Joanna synes, at brugen af eksterne konsulenter har givet processen et ekstra skub i den rigtige retning. Men hun mener samtidig, at der er masser af muligheder for at sætte gang i en tilsvarende proces – uden brug af eksterne. Metoden og værktøjerne fra projektet er lige til at genbruge, og man kan evt. bruge en koordinatorkollega fra en anden plads, hvis man har brug for sparring, eller for nogen der kan se det hele lidt ude fra:

”Man kan godt selv som arbejdsmiljøkoordinator. Bare man inddrager alle, viser at man lytter og reagerer, er konkret, har fokus på samarbejdet og kommunikation. Som et resultat af inddragelsen, er vi blevet mere synlige som arbejdsmiljøkoordinatorer, og derfor nu mere en samarbejdspart – i stedet for en enhed, der bare går og pointerer alle fejlene. Derfor synes jeg også, at det er nogle rigtig gode værktøjer, som jeg har fået her i projektet, og dem har jeg tænkt mig at bruge i fremtiden.”

Når man kigger på målingerne af de fire indsatsområder, der blev identificeret i forløbet, så kan man også se, at tingene er blevet bedre. For at sikre, at alle kunne svare på spørgsmålene, så var de tilgængelige på tre sprog. Sprogversionerne er ifølge Joanna også vigtige, da det dermed også bliver mere tydeligt for alle, hvilke udfordringer, der egentlig er.

Inspiration til arbejdsmiljøkoordinator og andre
BFA Bygge & Anlæg har samlet en række metoder og cases fra projektet, så de kan benyttes som inspiration på andre byggepladser. Fælles for metoderne, som ligger her på hjemmesiden, er, at de har arbejdsmiljøkoordinatoren som omdrejningspunkt, men de kan også være til inspiration for arbejdsmiljørepræsentanter, byggeledere, arbejdsgivere m.fl. Der har været konsulentbistand fra Human House i forbindelse med projektet, men alle de anvendte værktøjer og metoder er beskrevet, så de kan anvendes umiddelbart af arbejdsmiljøkoordinator – uden brug af ekstern bistand.

Rollen som arbejdsmiljøkoordinator
Joanna Rønne Matulewicz er arbejdsmiljøkoordinator i Per Aarsleff A/S. Hun er knyttet til byggeprojektet Statens Naturhistoriske Museum, hvor Vejdirektoratet er bygherre for Københavns Universitet. Per Aarsleff A/S er hovedentreprenør på byggeriet. Per Aarsleff A/S arbejder i tæt samarbejde med Wicotec Kirkebjerg A/S, som også er en del af Aarsleff koncernen.

”Som koordinator, er man klemt imellem to poler. Man har jo som sit udgangspunkt, at alle gerne skulle komme sikkert hjem fra arbejde. Samtidig skal man jo sætte nogle krav, og det kan jo sagtens ses som sådan en politi-rolle. Så i politi-rollen er det meget vigtigt at være inddragende og lyttende – og komme med forslag til, hvordan udfordringerne kan løses. For at få det til at virke er det vigtigt for mig at være meget ude på pladsen, og simpelthen ha’ den daglige dialog. Vide hvilke aktiviteter, de har gang i – og spørge ind til aktiviteterne. Og huske at lytte til forslagene – og for alt i verden: Følge op, så man kan bevare den gensidige tillid.”

Som arbejdsmiljøkoordinator har man mange opgaver, og her kan metoderne til at styrke samarbejdet være en hjælp. Det kan være, når man skal:

  • Sikre, at arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt.
  • Sikre, at alle rådgivere og projekt- og entrepriseledere tænker arbejdsmiljø ind i arbejdet – i alt.
  • Sikre, at alle tager ejerskab.

Joannas konkrete råd til andre koordinatorer, som vil sætte fokus på samarbejde og dialog om arbejdsmiljø på byggepladser:

  • Vær involverende, lyttende og følg op.
  • Vær synlig på pladsen. Vær der så meget som muligt.
  • Fokus på udenlands arbejdskraft og den tilhørende kommunikation. Husk at de også skal forstå kulturen og arbejdsmiljølovgivningen.

Se vores eksempelsamling Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser: Eksempelsamling med metoder og cases

af Morten Broe Bichel for BFA Bygge & Anlæg

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 15. januar 2024

Siden er ændret 15. januar 2024