Retten på Frederiksberg – arbejdsmiljøindsatsen set fra Pihls synsvinkel

Pladschef Niels Holm Mikkelsen beskriver her arbejdsmiljøindsatsen under opførelsen af Retten på Frederiksberg, og hvordan Pihl A/S oplever at arbejde for en professionel bygherre som Bygningsstyrelsen (tidl. Slots- og Ejendomsstyrelsen).

Retten på Frederiksberg er et partneringprojekt, hvor detailprojekteringen er sket i et tæt samarbejde med Pihl, som er hovedentreprenør. Pihl har den daglige byggeledelse for egne arbejder (bl.a. murerentreprisen) og for underentreprenørerne. Det er således for Pihl primært en styringsentreprise af 31 underentreprenører og 4 store leverandører.

Fælles fokus på arbejdsmiljøet:
”Vi oplever, at bygherren og arbejdsmiljøkoordinatoren følger pladsen tæt og kontrollerer, at de aktiviteter, som er påkrævet ifølge lovgivningen og beskrevet i udbudet, bliver gennemført”, fortæller Niels. Det drejer sig om sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger. Desuden har arbejdsmiljø været et tema på projektgennemgangsmøder mm.

”Bygningsstyrelsens krav ligger godt i tråd med Pihls interne sikkerhedskrav. Vi oplever det ikke som noget specielt at arbejde for en bygherre med høje krav, for vi er vant til at følge vores egne interne krav. Men det er rart, at vi har et fælles fokus på at opnå et godt arbejdsmiljø på pladsen”, siger Niels. Pihl har i egen byggeledelse en person, som er ansvarlig for sikkerheden, og han arbejder tæt sammen med arbejdsmiljøkoordinatoren. Der er lavet aftaler om, at den daglige rundering og løbende opfølgning i forhold til underentreprenørerne varetages af Pihls arbejdsmiljøansvarlige. ”Det er mest optimalt, da han alligevel er fuld tid på pladsen, og naturligt har et tæt samarbejde med de entrepriseansvarlige i byggeledelsen”, forklarer Niels. Det er også Pihl, som står for opdatering af byggepladsplanen med afgrænsning af fællesområder, adgangsveje mm.

Underentreprenørerne er via kontrakten forpligtet til at have fokus på sikkerheden på pladsen. Når kontrakten er underskrevet, går Pihl ind i en dialog med den enkelte underentreprenør om, hvordan arbejdet skal udføres, og hvordan arbejdsmiljøet sikres bedst muligt inden for de givne rammer. Pihl følger op, hvis der er nogle, som ikke overholder reglerne eller har brug for støtte i arbejdsmiljøarbejdet. ”Entreprenørerne har forskellige traditioner og standarder for arbejdsmiljøarbejdet, og vi arbejder for at højne niveauet, hvor der er behov for det”, siger Niels. Han oplever, at alle entreprenører i dag har en arbejdspladsvurdering, men det er forskelligt, hvor ’levende’ den er.

Der er udarbejdet et byggepladsnotat, som er bilag til kontrakten. Her beskrives, hvem der har ansvar for hvad, fx oprydning, og hvordan logistik mm styres. ”Det er vigtigt, at de grundlæggende byggepladsforhold er i orden, da det har stor indflydelse på arbejdsmiljøet”, siger Niels.

Arbejdsmiljøet på pladsen:
Byggepladsen har været ”Månedens byggeplads” i Pihl, hvilket afgøres på baggrund af interne audits med brug af Mønsterarbejdspladsen. Der har været få mindre ulykker, som er blevet analyseret i sikkerhedsorganisationen.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018