Region Midtjylland bruger lokationsbaseret planlægning i arbejdsmiljøkoordineringen

Under opførelsen af nyt akutcenter og ombygning af eksisterende bygninger på Regionshospitalet Viborg har bygherren Region Midtjylland ønsket, at der anvendes lokationsbaseret planlægning inspireret fra Lean Construction. Arbejdsmiljøkoordinatoren inddrages i dette.

”Vi har som bygherren stillet krav om, at entreprenørerne bruger lokationsbaseret planlægning, fordi vi mener, at det er en god måde at planlægge på. Desuden har vi selvfølgelig krav om BIM-modellering”, udtaler projektleder Lars Lindhardt Hasselager, som er bygherrerepræsentant på byggeprojektet. Byggeledelsen har ønsket at anvende Last Planner System og har intentioner om at bruge 5D-modeller, hvor man udover 3D også analyserer på dimensionerne tid og økonomi.

Overblik over arbejder i fællesområder
I lokationsbaseret planlægning bruges såkaldte cyklogrammer, hvor man udover tid og aktivitet tager højde for arealet, som aktiviteten skal foregå på. Dette afbilledes visuelt med en række streger for hver aktivitet i den udstrækning (tid) og arealet. Herved sikres, at der ikke foregår aktiviteter på samme areal på samme tidspunkt (ellers vil stregerne krydse hinanden).

Betina Lyngsøe fra Cowi, som er arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen, mener, at den lokationsbaserede planlægning vil give en positiv afsmitning på arbejdsmiljøet og hjælpe i hendes arbejdsmiljøkoordinering: ”Det er ofte, når arbejdsgiverne arbejder oven i hinanden i de såkaldte fællesområder, at arbejdsmiljøet bliver udfordret. Det får vi et bedre billede af på denne plads, så vi på forhånd kan afgrænse og koordinere for et godt arbejdsmiljø. Desuden ved vi, hvor hvert firma arbejder og dermed, hvem der skal rydde op.”

5D giver bygbare projekter
Ønsket om at anvende 5D-modeller bidrager også til et bedre arbejdsmiljø. ”Når der anvendes 5D, så kan man fx sætte en gravemaskine ind i BIM-modellen for at tjekke, at den rent faktisk kan være der. Det giver mere bygbare løsninger”, forklarer byggeleder Peter Steen Zeuner.

Arbejdsmiljøkoordinator med til møder
Som en del af Last Planner System vil der blive afholdt procesplanmøder og ugemøder. På ugemøderne aftaler byggeledelsen og entreprenørerne, hvad der skal ske den næste uge. Der bliver udarbejdet en ugeplan og den rullende periodeplan for seks uger ad gangen opdateres. Kun sunde aktiviteter sættes i gang. Arbejdsmiljøkoordinatoren vil også deltage på møderne, så arbejdsmiljø bliver taget med som en parameter i planlægningen. Desuden bliver særligt farligt arbejde markeret på planerne.

”Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinatoren er tæt på produktionsplanlægningen, så vi får inddraget arbejdsmiljøhensyn på forkant”, mener Lars Lindhardt Hasselager.

Region Midtjylland bygger på de gode arbejdsmiljøerfaringer fra DNU-projektet i Aarhus og DNV Gødstrup – se eksemplerne Region Midtjylland – Arbejdsmiljøprogram for DNV Gødstrup og Region Midtjylland – Sikkerhedshåndbog på DNV Gødstrup

Læs mere om kvalitetsfondsbyggerierne på Regionshospitalet Viborg på hospitalets byggeside.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 3. februar 2020