Projekterende – Totalentreprise

I totalentreprisen har totalentreprenøren ansvar for det samlede projekt efter kontrahering.

Ofte hyrer totalentreprenøren ingeniør- og arkitektvirksomheder til at gennemføre detailprojekteringen, og disse er at betragte som underrådgivere.

Da entreprenøren er valgt, allerede før projekteringen igangsættes, er det muligt at etablere en løbende dialog mellem de projekterende og (total)entreprenøren om kortlægning, forebyggelse og håndtering af arbejdsmiljørisici.

Totalentreprenøren vil have fokus på bygbare løsninger.

Se mere i afsnit 4 om Grænseflader

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018