Projekterende – Tekniske hjælpemidler

De projekterende skal med deres angivelser i projektmaterialet sørge for, at egnede tekniske hjælpemidler kan bruges. Det gælder, hvis manuel håndtering af byrderne udgør en sikkerheds- eller sundhedsrisiko.

Den projekterende skal altså overveje hvilke tekniske hjælpemidler, der er nødvendige for at løse det pågældende arbejde eller arbejdsproces, og om det er muligt at opstille og anvende tekniske hjælpemidler.

Det skal blandt andet vurderes, om det er muligt at komme frem med det tekniske hjælpemiddel, samt om der er et bæredygtigt underlag i forbindelse med opstilling og anvendelse af det tekniske hjælpemiddel.

Der skal her vurderes på både flade- og punktlaster, pladskrav og rækkefølge i montageopgaverne, fx af tunge byggematerialer.  Anvendelse af specifikt teknisk hjælpemiddel kan have betydning for udførelsesmetoder og dermed for tidsplanen.

En oversigt over arbejdsmiljøvenlige tekniske hjælpemidler kan findes på www.bygergo.dk.

Hvis der angives, at der skal opsættes stillads, skal stilladsets funktionskrav eller indretning angives med stilladsklasse, breddeklasse og stilladstype – se mere i branchevejledning om standardblade for systemstilladser og At-vejledning om stilladsopstillers ansvar.

I andre tilfælde kan tekniske hjælpemidler angives som et eksempel. På den måde har den projekterende peget på et egnet teknisk hjælpemiddel, men entreprenøren kan vælge at anvende et tilsvarende lige så godt teknisk hjælpemiddel.

Byggepladsen skal være ordentligt planlagt og indrettet, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer bl.a., at der skal være god plads til  tekniske hjælpemidler samt orden og ryddelighed på pladsen. Se mere om indretning af byggepladsen

Læs mere:

Eksempel om tekniske hjælpemidler

Et projekt omfattede montage af radiatorer i en række lejligheder. Der var begrænset plads i trappeopgangene, og derfor undersøgte de projekterende mulige tekniske hjælpemidler til opgaven. Den projekterende valgte i projektmaterialet at foreskrive en radiatorvogn som et forslag til et teknisk hjælpemiddel, der kunne håndtere opgaven.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022