Projekterende – Sammenhæng til særligt farligt arbejde

Det er de projekterende, som skal angive i projektmaterialet, hvis der identificeres særlige risici og andre særlige forhold efter bilag 1 i bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter.

I bekendtgørelse om bygherrens pligter, bilag 1 er en liste med særligt farligt arbejde, som omfatter nogle af de samme typer arbejder som i ovenstående bilag. Hvis der er tale om særligt farligt arbejde, skal bygherren gennem arbejdsmiljøkoordinator (P) sørge for, at det fremgå af plan for sikkerhed og sundhed med angivelse af specifikke foranstaltninger.

Det skal markeres i tidsplanen i hvilke perioder, det særligt farlige arbejde forekommer. Den projekterende skal give disse oplysninger til arbejdsmiljøkoordinator (P).

Inden det særligt farlige arbejde udføres, skal den udførende udarbejde en skriftlig vurdering af, hvordan arbejdet konkret skal udføres, og bygherren skal sikre, at arbejdsmiljøkoordinator (B) afgrænser og koordinerer det særligt farlige arbejde under udførelsesfasen, bl.a. på sikkerhedsmøder.

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 10. februar 2020