Projekterende – Dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen

Både den projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) har god gavn af løbende at dokumentere de arbejdsmiljøovervejelser, som gøres i projekteringsforløbet.

Dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen kan ske via referater fra projekteringsmøder, eller der kan føres en logbog over kortlagte arbejdsmiljørisici.

Det kan være godt at aftale nærmere med arbejdsmiljøkoordinator (P), hvem der dokumenterer hvad, så dobbeltarbejde undgås.

Se mere om logbog i afsnit 6.2.

Læs mere

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020