Projekterende – professionsansvar

Projekterende og rådgivere har et professionsansvar. Det betyder, at man som projekterende og rådgiver er forpligtet til at kende og anvende de regler og normer på arbejdsmiljøområdet, som er nødvendige for at projektere et projekt og rådgive om det på en sådan måde, at det kan udføres og efterfølgende repareres og vedligeholdes arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Hvis den projekterende ikke har den nødvendige viden om arbejdsmiljø og udførelsesmetoder, er de forpligtet til at tilvejebringe viden selv eller gennem fx en underrådgiver.

Det er derfor nødvendigt for den projekterende at holde sig ajour i forhold til ny lovgivning og normer. Det er også nødvendigt at kende de regler, der gælder for bygherren og for entreprenøren som arbejdsgiver.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018