Projekterende – Leverandørprojektering

Der anvendes i stigende omfang leverandør-/systemprojektering, og disse projekterende er også omfattet af reglerne i bekendtgørelsen.

Det samlede projekt skal opfylde reglerne, uanset at leverandøren måske først projekterer sit delprojekt senere end resten af projektet på grund af udbudsformen.

Leverandører kan være udpeget af bygherren som en bygherreleverance, være underrådgiver til andre projekterende eller være valgt af entreprenøren som projekterende.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018