Projekterende – Input til journal

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal udarbejde en journal for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt. Der er altså et samspil mellem liste og journal, som bør afklares tidligt.

Fx kan hver projekterende komme med input fra deres liste, som samles i journalen. Indhold fra journalen kan fx integreres i drift- og vedligeholdsmaterialet efter aftale med bygherren.

Den projekterende skal medvirke til, at tilpasning af projektmateriale og journal sker løbende under projekteringen i samarbejde med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (P) og/eller (B).

Dette gælder også den projektering, som eventuelt foregår i udførelsesfasen. Den projekterende kan i denne sammenhæng være en entreprenør eller leverandør.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal i afleveringsfasen overdrage journalen til bygherren.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018