Projekterende – Indhold og form af listen

De risici, som skal præsenteres i listen, er såkaldte restrisici.

Det er arbejdsmiljørisici som det ikke har været muligt at projektere væk, eller der under alle omstændigheder skal tages sikkerheds- og sundhedsmæssig hensyn til efterfølgende, fx liftarbejde til at rengøre højtsiddende ovenlysvinduer eller vedligeholde/udskifte termostater på glasfacader.

Der kan føres en logbog til dokumentation af de kortlagte arbejdsmiljørisici som udgangspunkt for at udarbejde listen.

Se mere om logbog: Projekterende – Dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018