Projekterende – Inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator (P)

Den projekterende skal medvirke til, at samarbejdet etableres, når arbejdsmiljøkoordinator (P) er udpeget. Samarbejdet skal fortsættes under hele projekteringen.

Inddragelsen kan fx ske ved, at projekteringslederen afholder et afklarende møde med arbejdsmiljøkoordinator (P) om samarbejdet og sørger for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) løbende inddrages og får de nødvendige oplysninger. Det kan være nyttigt at aftale en fælles tidsplan for projektering og arbejdsmiljøkoordinering, herunder også for eventuel leverandørprojektering.

Inddragelsen af arbejdsmiljøkoordinator (P) kan foregå på projekteringsmøder, ved særlige møder/workshops om arbejdsmiljørisici og/eller direkte kontakt mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og de enkelte i projektorganisationen. Det kan fx være nyttigt at have bygbarhed, herunder arbejdsmiljø som et fast punkt på dagsordenen på projekteringsmøderne.

Det bør aftales mellem projekteringslederen og arbejdsmiljøkoordinator (P), hvordan der kommunikeres om den løbende identifikation og forebyggelse af arbejdsmiljørisici.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 28. januar 2020