Projekterende – Hoved- og storentreprise

Når der projekteres til hoved- og storentrepriser, er det som udgangspunkt den projekterende (ingeniør- og arkitektvirksomhed), som laver detailprojekteringen inden udbud. Løbende under projekteringen, og særligt i detailprojekteringen skal den projekterende med sine angivelser sikre, at arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, herunder at der kan anvendes egnede tekniske hjælpemidler.

Den projekterende skal ved sin projektering tage hensyn til planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden og tage hensyn til den periode, som skal afsættes til udførelsen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Projekteringen danner grundlaget for den detailtidsplan i forhold til arbejderne, som bygherren har ansvaret for at udarbejde. Hvis der ikke kan udarbejdes en forsvarlig detailtidsplan på baggrund af projekteringen, så skal projekteringen ændres.

Hovedentreprenøren skal på baggrund af udbudsmaterialet styre det samlede projekt. Storentreprenøren skal tilsvarende styre sit delprojekt. Hoved- og storentreprenøren har derfor en god mulighed for at planlægge og tilrettelægge arbejdsprocesser og byggepladsen for egne beskæftigede og andre arbejdsgivere (underentreprenører). Hoved- og storentreprenøren har mulighed for at vælge, fx hvilket konkret teknisk hjælpemiddel der skal anvendes, og hvilken rækkefølge arbejdet skal udføres. Disse valg vil få betydning for arbejdsmiljøet på byggepladsen.

I nogle tilfælde vil hovedentreprenøren, underentreprenører eller leverandører stå for dele af detailprojekteringen. Hvor disse i sammenhæng med projekteringen vælger og foranstalter tekniske hjælpemidler til brug for udførelsen af arbejderne, skal de være opmærksomme på, at deres valg kan have indflydelse på herunder begrænse andre virksomheders mulighed for at udføre deres arbejder arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018