Projekterende – Dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen

Den projekterende har god gavn af løbende at dokumentere de arbejdsmiljøovervejelser, som gøres i projektet. Hermed bevares historikken for risikohåndteringen og de løsninger, som der har været talt om som en dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen.

Dokumentationen kan ske via referater fra projekteringsmøder, eller der kan føres en logbog over kortlagte arbejdsmiljørisici. Logbogen kan give et samlet overblik.

Logbog

Der findes i branchen forskellige bud på logbøger, ofte udfyldes den i et excelark. De kortlagte arbejdsmiljørisici angives i logbogen, en linje pr. arbejdsmiljørisiko. Herefter gennemføres eventuelt  risikovurdering (sandsynlighed og konsekvens, samt risikoreducerende foranstaltninger) af de særlige arbejdsmiljørisici, som er forbundet med projektet. Risikovurderingen foretages under hensyntagen til, hvilke lovkrav der er gældende.

Når arbejdsmiljørisikoen som en del af projekteringen bliver elimineret/forebygget, kan risikoen markeres i logbogen som løst/reduceret. På den måde skabes et overblik over hvilke restrisici, der er tilbage. Det kan noteres i logbogen, hvad der skal angives om restrisici, og hvor i projektmaterialet, det skal angives.

Logbogen kan indeholde arbejdsmiljørisici for både udførelsesfasen og efterfølgende fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligehold.

Eller man kan vælge at dele det op i to dokumenter. Det aftales evt. med bygherren.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020