Projekterende – Fagentreprise

Når der projekteres til fagentrepriser, foregår detailprojekteringen inden udbud.

Det er nødvendigt, at den projekterende (ingeniør- og arkitektvirksomhed) i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (P) i detaljer har afklaret de indbyrdes afhængigheder mellem arbejdsgivere (fagentreprenørerne), herunder i forhold til grænseflader og fællesområder, hvilke tekniske hjælpemidler der skal anvendes af flere arbejdsgivere, samt hvilken rækkefølge arbejderne skal foregå i mm.

Det er især i grænsefladerne mellem fag og i kommende fællesområder, at afklaring skal ske allerede under projekteringen.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018