Projekterende – Dialog med arbejdsmiljøkoordinator (P) om tekniske hjælpemidler

Den projekterende skal som en del af overvejelserne om rækkefølge og varighed af de enkelte arbejder indgå i en dialog med arbejdsmiljøkoordinator (P) om, hvorvidt flere arbejdsgivere skal anvende samme tekniske hjælpemiddel som en fælles sikkerhedsforanstaltning.

Det kan være nødvendigt at angive et bestemt teknisk hjælpemiddel for at tilgodese alle parter. Det kan bl.a. gøre sig gældende i forhold til facade- og tagstillads, byggeelevator og kraner.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sørge for, at afgrænsningen af fællesområder og aftaler om fælles sikkerhedsforanstaltninger fremgår af plan for sikkerhed og sundhed. Muligheden for afgrænsning af fællesområder før udbud kan afhænge af entrepriseformen, og der er forskel på typen og udstrækningen af fælles sikkerhedsforanstaltninger i henholdsvis bygge- og anlægsprojekter.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018