Projekterende – Bygherrens ansvar

Det er bygherren, som skal udpege arbejdsmiljøkoordinator (P) og sikre, at vedkommende har de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige tid til at udføre arbejdsmiljøkoordineringen tilfredsstillende.

Projekterende og rådgivere skal rådgive bygherren om  regler, rammer og betingelser for arbejdsmiljøkoordinators opgaver.

Se mere om rådgivning af bygherren under Bygherrerådgiver – rådgive omkring bygherreansvaret.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022