Projekterende – Beskrivelse og liste ifm. fremtidige arbejder

Den projekterende skal som en del af projektmaterialet levere en beskrivelse af bygningens, konstruktionens eller bygværkets karakteristika (konstruktion, udformning, foreskrevne materialer mv), hvis det har betydning for sikkerheden og sundheden ved fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligeholdelse.

Beskrivelsen skal indeholde en liste over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerhed og sundhed ved sådanne fremtidige arbejder.

Der er ikke tale om drifts- og vedligeholdelsesmaterialet, men det kan overvejes, hvordan dette materiale spiller sammen med listen.

Læs mere:

Anbefalinger om beskrivelse og liste

I forbindelse med udarbejdelse af liste kan disse initiativer overvejes:

  1. De projekterende overvejer under projekteringen, hvilke arbejdsmiljørisici der vil være ved kommende reparations- og vedligeholdsopgaver
  2. De projekterende bør få mulighed for at inddrage driftsfolk og deres erfaringer i projekteringen, da de har brugbar viden om god driftbarhed
  3. Arbejdsmiljøkoordinator (P) modtager input fra de projekterende og kan indføje dem løbende i en logbog (arbejdsdokument)
  4. Det bør aftales, om det er den projekterende eller arbejdsmiljøkoordinator (P), der fører en evt. logbog for at dokumentere arbejdsmiljøindsatsen, så dobbeltarbejde undgås
  5. De projekterende spørger ind til bygherrens beslutning om, hvordan liste, journal og drift- og vedligeholdsmaterialet skal spille sammen
  6. Hvordan listen udformes og indgår i slutafleveringen, så drifts- og vedligeholdelsesfolk får glæde af informationerne i forhold til deres senere arbejde.

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018