Projekterende – Arbejdsmiljøkoordinator (P)s anvisninger

Den projekterende skal ved projekteringen tage hensyn til de anvisninger, der kommer fra bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.

Det betyder, at den projekterende skal lytte til arbejdsmiljøkoordinator (P)s anvisninger, men denne har ikke vetoret, da arbejdsmiljøkoordinator (P) ikke har projekteringsansvar. Dog vil det være problematisk, hvis den projekterende bevidst tilsidesætter arbejdsmiljøkoordinatorens input, og det kan få betydning for bygherrens mulighed for at overholde de regler, der gælder for bygherren.

Ved projekteringen skal der tages hensyn til arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger på en sådan måde, at det bliver muligt at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), herunder detailtidsplan, hvorefter entreprenørerne kan planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018