Projekterende – Aftale mellem bygherre og én projekterende

Hvis bygherren indgår aftale med én projekterende, fx en totalrådgiver, har denne det overordnede ansvar for grænsefladerne i projektet.

Hvis en projekterende tager en underrådgiver og dermed overlader en del af projekteringen til denne (delprojekt), skal førstnævnte sørge for, at det samlede projekt opfylder reglerne i bekendtgørelsen, herunder også i grænsefladerne.

Underrådgiveren har ansvar for, at delprojektet i sig selv opfylder reglerne og skal medvirke til at identificere grænsefladerne.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018