Produktivitet i byggeriet

BAT-Kartellet har udgivet en rapport omkring produktivitet i byggeriet, herunder vejene til at opnå dette.

Vejen til øget produktivitet og indtjening er på den ene side et spørgsmål om, hvordan der kan opnås bedre kvalitet gennem teknisk udvikling og optimering af planlægningen, fx bedre tegningsmateriale, digitalt byggeri, Lean og industrialisering.

Produktivitetsstigningen er på den anden side også et spørgsmål om hvilke tiltag, der sideløbende med de tekniske og organisatoriske ændringer kan øge byggeprocessernes værdi, fx ledelsesformer, aflønningsformer, uddannelse og mere fokus på samarbejde, medindflydelse, dialog, kommunikation og social kapital.

Der er i publikationen en række gode eksempler på, hvordan forskellige byggeprojekter har anvendt en eller flere af de beskrevne metoder med gode resultater.

Rapporten peger bl.a. på, at der er lavet mange undersøgelser og udgivet mange rapporter med gode anbefalinger, men resultaterne er stadig svære at få øje på i byggeriets udvikling. Rapporten har dog ikke beskrevet, hvordan de anvendte metoder kan implementeres i organisationen, ledelsen og hos medarbejderne

Rapportens udmærkede anbefalinger kunne derfor bruges til at sætte fokus på nødvendige processer, der er forudsætninger for implementering af de anbefalede forandringer. Det kan fx være lovgivning og partsaftaler. Det kan også være demonstrationsprojekter, der viser de økonomiske fordele for alle parter ved at indføre de anbefalede metoder. Eller det kan være særlige fordele ved offentlige udbud, fx tilbud til små og mellemstore virksomheder, der har behov for mere støtte end store virksomheder.

Arbejdsmiljø nævnes kun få steder i publikationens analyser og anbefalinger som forudsætning for produktivitetsstigning i byggeriet. Fx er arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljøorganisation slet ikke nævnt.

Find rapporten her.

Tags: , , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018