Procesplan

Formålet med procesplanen er at skabe overblik over de arbejdsprocesser, som skal foregå på byggepladsen, samt rækkefølgen af disse. Procesplan som værktøj er udviklet til lean construction.

Traditionelt anvendes procesplanen på byggepladsen, men kan også med fordel udarbejdes allerede under projekteringen. Procesplanen giver under projekteringen input til tidsplanen.

Det er oplagt, at arbejdsmiljøkoordinatoren faciliterer den workshop/møde, hvor procesplanen udarbejdes.

Materialer: Post its i forskellige farve, tom væg/bord

Fremgangsmåde under projekteringen:

Her er forslag til fremgangsmåde under projekteringen, men det skal selvfølgelig afstemmes i forhold til projektet og aftalen med bygherren.

  1. Arbejdsmiljøkoordinator (P) inviterer alle relevante projektdeltagere. Det er vigtigt, at der er repræsentanter fra alle faglige discipliner. Det er også godt, hvis bygherren deltager.
  2. Arbejdsmiljøkoordinatoren introducerer fremgangsmåden. Evt. byder bygherren velkommen til workshoppen.
  3. På selve mødet uddeles post its til alle deltagere. Det er godt, hvis der er en farve post it pr. faglig disciplin.
  4. Deltagerne bruger nu (fx 10 min) på at skrive de arbejdsprocesser ned, som er en del af deres fagprojekt – en arbejdsproces pr. post it. Hvis det er tidligt i projekteringen, vil det typisk være overordnede arbejdsprocesser, såsom vinduesmontage. Hvis det er under detailprojekteringen, bliver arbejdsprocessen måske beskrevet mere deltaljeret, fx montage af vinduesparti XX på 1. sal. Udfyldelse af post its kan også være en del af deltagernes forberedelse til workshoppen.
  5. Herefter sætter deltagerne efter tur deres post its på en tom væg/bord i den rækkefølge, som de forventer, at arbejdsprocesserne vil blive udført i. De knyttes et par ord på hver post it. Arbejdsmiljøkoordinatoren faciliterer dialogen og sørger for, at alle får deres post its op.
  6. Det er muligt at rykke rundt på post its, så der bliver enighed om rækkefølgen.
  7. Herefter kortlægges arbejdsmiljørisici for hver arbejdsproces og noteres på sedlen. Dette kan evt. ske på en ny workshop.
  8. Arbejdsmiljørisici og mulige foranstaltninger aftales. Hvis en arbejdsproces fx er støjende, så kan det være nødvendigt at rykke den ift. andre arbejdsprocesser eller foreslå passende foranstaltninger. Det er vigtigt, at det aftales, hvem der er ansvarlig for at arbejde videre med forebyggelse af de kortlagte arbejdsmiljørisici, samt hvordan grænseflader mellem flere arbejdsprocesser håndteres.
  9. De kortlagte arbejdsmiljøricisi kan noteres i en arbejdsmiljølog – se (link til arbejdsmiljølog under projekteringen)
  10. Procesplanen kan renskrives i et tegneprogram og bruges som input til tidsplanen. Det skal aftales, hvem der står for bearbejdning af og anvendelse af procesplanen i den videre projektering.

Læs mere:

Tags: , , , , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 11. juli 2022