Podcast – Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering

Podcasten Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering gør dig klogere på forskning og praktiske erfaringer på området og hjælper dig til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen i bygge- og anlægsbranchen. Vi ønsker at styrken forståelsen af arbejdsmiljøkoordinatorens rolle. Podcasten er produceret i et samarbejde mellem BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere. Frem til 2023 var podcasten støttet af Realdania.

Find podcasten i din foretrukne podcast-app eller på sites.libsyn.com/412007

Episode 21: Rekruttering af yngre arbejdsmiljøkoordinatorer

Simon Ahlers og Lasse Vestergård Madsen fra Rambøll fortæller om at rekruttere yngre arbejdsmiljøkoordinatorer, og hvad man skal være opmærksom på i forhold til oplæring i det arbejdsmiljøfaglige, metoder til arbejdsmiljøkoordinering og rollen som medarbejder. Lasse fortæller også om, hvad der fik ham til at vælge at blive arbejdsmiljøkoordinator.

Netværket Interessegruppen for koordinatorer er for dig, der ønsker nogle at erfaringsudveksle med om koordinatorrollen. Det er stiftet af IDA Arbejdsmiljø og drives af BFA Bygge & Anlægs Konsulenttjeneste. Læs mere om tilmelding på: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/

Episode 20: Anlægsarbejde II

Vi fortsætter snakken med Anne Marie Hinke fra Novafos og Rasmus Kvist Eg fra Banedanmark om arbejdsmiljøkoordinering af anlægsprojekter, særligt under projekteringen. Mange af pointerne kan også anvendes på byggeprojekter, så lyt med uanset hvilke projekter du er på. Vi kommer også ind på udbudsmaterialer og -former, rollefordeling i egen organisation og entreprenørers engagement.

Liste over BFA-materialer om anlægsarbejder:

Episode 19: Anlægsarbejde I

I denne episode fortæller Anne Marie Hinke fra Novafos og Rasmus Kvist Eg fra Banedanmark om deres erfaringer med anlægsarbejder. Vi kommer ind på arbejdsmiljørisici ved udførelse og i driftsfasen, særligt grænseflader, aktører, adgangsveje og pladsforhold.

Episode 18: Arbejdsmiljøkoordinering på Nyt Hospital Nordsjælland II

Vi fortsætter snakken med Janus Skaalum og Lars Moe Henriksen fra NCC, som er en del af arbejdsmiljøkoordineringen på opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland. Vi hører om sikkerhedsrunderinger, og får en række bud på, hvordan man kan skabe godt samspil med entreprenørerne og bygherren. Vi hører også om rollefordeling og samarbejde mellem Janus og Lars.

Der henvises til tidligere episoder i podcasten: Sikkerhedsrunderinger, samt Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital I og II. Find dem i din podcast-app eller på https://byggeproces.dk/podcast-succesfuld-arbejdsmiljoekoordinering/

 

Episode 17: Arbejdsmiljøkoordinering på Nyt Hospital Nordsjælland I

Janus Skaalum og Lars Moe Henriksen fra NCC er en del af arbejdsmiljøkoordineringen på opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland. De fortæller om de aktiviteter, som arbejdsmiljøkoordineringen omfatter, herunder de lovpligtige aktiviteter, men også koordinerende morgenmøder og dialog med entreprenøren om APV, samt de skærpede arbejdsmiljøkrav, som gælder på NCCs byggepladser.

Filmen om Koordinerende morgenmøde kan findes her: https://www.youtube.com/watch?v=K7Fh0iNowIE&list=PL_txmNYkq8-wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=1

Der henvises til to tidligere episoder i podcasten: Samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator del 1 og del 2. Find dem i din podcast-app eller her på siden.

Episode 16: Bygherrens arbejdsmiljømålsætninger – Vision Zero

I denne episode fortæller seniorforsker Pete Kines fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkonsulenterne i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Anne Anttila og Martin Nielskov om, hvordan bygherren kan arbejde strategisk med arbejdsmiljø, og vi kommer ind på, hvilke målsætninger eller KPI’er bygherren kan opsætte for bygge- og anlægsprojekter og i bygherreorganisationen. Vi bliver introduceret til Vision Zero, som er en strategi, hvor man forpligter sig til at arbejde proaktivt med at forbedre sikkerhedskulturen.

Link til forskning om Vision Zero:  https://byggeproces.dk/vision-zero-en-transformerende-tilgang-til-arbejdsmiljoeindsatsen/

Oplæg om arbejdsmiljøprogram: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ under Afholdte møder d. 23/6 2023

Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø (kun for bygherrer) https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerk-for-bygherrer/

Episode 15: Sikkerhedsrunderinger

Bliv klogere på metoder til sikkerhedsrunderinger, når vi taler med seniorforsker Pete Kines fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkonsulenterne i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Anne Anttila og Martin Nielskov om, hvordan man kan gennemføre sikkerhedsrunderinger og få dem til at være involverende og bagefter følge op på observationer.

Dalux: https://www.dalux.com/da/dalux-field/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed/

Safety Observer-app: https://byggeproces.dk/app-til-byggeriets-sikkerhedsmaaling/

Beskrivelse af Mønsterarbejdspladsmetoden: https://byggeproces.dk/moensterarbejdsplads/

Film om Hazard Hunt: https://www.youtube.com/watch?v=6DXrUYVd7oA

Tilmelding til Videntjenestens nyhedsbrev: www.byggeproces.dk til lancering af Værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (B).

Episode 14: Samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator II

Vi fortsætter samtalen med Susanne Nejst Lørup, DTU, og Anders Falkenskov, Sweco, om deres samarbejde som henholdsvis bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. De kommer med gode råd til, hvordan samarbejdet kan komme godt fra start allerede fra bygherrens valg af arbejdsmiljøkoordinator og tildeling af beføjelser. Og hvad man kan gøre særligt i forhold til arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse.

Kontakt Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk, hvis du har dilemmaer, som det vil være relevant at drøfte i kommende episoder.

TeamArbejdsliv og Aron har i et forskningsprojekt udviklet et samarbejdsværktøj for bygherre og arbejdsmiljøkoordinator, som du finder her: https://byggeproces.dk/samarbejdsvaerktoej-for-bygherre-og-arbejdsmiljoekoordinator/

DTU har desuden stillet en række af deres værktøjer til overholdelse af bygherrens arbejdsmiljøansvar til rådighed. Find en oversigt på https://byggeproces.dk/tag/dtu/

Episode 13: Samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator I

Susanne Nejst Lørup, som er bygherrerepræsentant på DTU og arbejdsmiljøkoordinator Anders Falkenskov fra Sweco har et godt samarbejde omkring arbejdsmiljøkoordineringen. Det fortæller de om i denne episode, hvor de bl.a. kommer ind på, hvordan man igangsætter og vedligeholder det gode samarbejde.

I episoden fortælles om erfaringer med et tilbud, hvor man som arbejdsmiljøkoordinator kunne få gratis konsulenthjælp til at understøtte samarbejde og kommunikation på byggepladsen. Tilmeld nyhedsbrev på www.byggeproces.dk og få invitation til lancering af eksempelsamling med alle metoderne.

Desuden nævnes, at bygge- og anlægsprojekter går bedre, når projektlederen er tæt på projektet. Dette understøttes af forskningsprojektet Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoeoekonomi-i-et-bygherreperspektiv/, særligt https://byggeproces.dk/wp-content/uploads/2020/01/Bygherre-Projekt-til-tiden-via-prioritering-af-ledelsesopgaven.pdf

Episode 12: Hvad virker i arbejdsmiljøindsatsen II?

Vi fortsætter snakken med seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinator Søren E. Jensen fra Rambøll om, hvad der virker i arbejdsmiljøindsatsen og ser bl.a. på forebyggelse af dødsulykker, erfaringer fra Storebælts- og Øresundsbroen, organisatoriske tiltag og hvordan bygherren kan medvirke til tidligt arbejdsmiljøfokus. De tiltag, som nævnes i episode 11 og 12, er afbilledet på forebyggelsestrappen – STOP-modellen.

Arbejdsmiljøtiltag efter STOP-modellen og Szymberskis kurve

Den forskning, som der blev talt om i denne episode, er følgende:

Find mere information om forskningsprojektet, som omtales i episoderne 11 og 12 om, hvad der virker i arbejdsmiljøindsatsen:

Artikel om Rambølls organisering af arbejdsmiljø: https://byggeproces.dk/organisering-og-haandtering-af-arbejdsmiljoe/

Episode 11: Hvad virker i arbejdsmiljøindsatsen I?

Seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemgår resultaterne fra et stort review i ulykkesforskning og debatterer med arbejdsmiljøkoordinator Søren E. Jensen fra Rambøll om, hvad der virker i arbejdsmiljøindsatsen i bygge og anlæg, samt hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) kan anvende denne viden. Vi kommer ind på bl.a. forebyggelsestrappen, substitution, tekniske løsninger og ledelsesopbakning. De tiltag, som nævnes i episode 11 og 12, er afbilledet på forebyggelsestrappen – STOP-modellen.

Arbejdsmiljøtiltag efter STOP-modellen og Szymberskis kurve

Den forskning, som der blev talt om i denne episode, er følgende:

Episode 10: Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital II

I denne episode fortsætter vi med at dele erfaringer fra Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras, som er arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital NAU. Vi går tæt på samarbejdet med byggeledelse m.fl og arbejdsmiljøkoordineringen i relation til planlægningen, bl.a. ved hjælp af lokationsbaseret planlægning. Som beskrevet så kan man finde eksempler på koordinerende planer på https://byggeproces.dk/nyt-aalborg-universitetshospital-koordinerende-planer/. Vi hører også hvilke aktiviteter og ideer, som Hanne og Lars tager med til kommende projekter – også de mindre af slagsen.

Præsentation af arbejdsmiljøkoordineringen på NAU kan også findes på https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ under Afholdte møder, 29/8 2022. Læs desuden mere om netværket Interessegruppen for koordinatorer på https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/.

Meld gerne ind med forslag til nye episoder til Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk.

Episode 9: Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital I

Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras fortæller om arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital NAU. De kommer omkring organiseringen af arbejdsmiljøkoordineringen og samspillet med den fælles byggepladsentreprenør. De fortæller om de lovpligtige aktiviteter, såsom opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger, samt de ikke-lovpligtige aktiviteter: sikkerhedsintro for alle på pladsen og kampagner. Vi kommer også omkring arbejdsprocesbeskrivelser – find link til skabelon på https://byggeproces.dk/nyt-aalborg-universitetshospital-procesbeskrivelse-og-opstartsmoeder/. Skabeloner til kampagner findes på: https://byggeproces.dk/nyt-aalborg-universitetshospital-skabeloner-til-kampagne/.

Episode 8: Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen

Merete Valbjørn fra Norconsult indvier os i, hvordan de griber arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen an, og hvordan de opnår et godt samarbejde med bygherren og de projekterende. Et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdsmiljøkoordineringen er procesplanen, som man kan finde en beskrivelse af på: https://byggeproces.dk/procesplan/ og risikologgen, som der er et par eksemplerne på her: https://byggeproces.dk/dokumentation/. Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P) giver et bud på proces og en række værktøjer: https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p/.

Episode 7: Hvor kan arbejdsmiljøkoordinatorer hente hjælp? II

Vi fortsætter snakken med konsulent og arbejdsmiljøkoordinator Kim Borch om de brancheinitiativer, som kan hjælpe arbejdsmiljøkoordinatoren. Hør fx om BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste, som kan kontaktes på https://bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/, samt Videntjenesten og Interessegruppen for koordinatorer, som man kan læse om på https://byggeproces.dk/videntjenesten/ og https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/. Find invitation til møder på https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/. I episoden henvises desuden til www.bfa-ba.dk, www.renover-sikkert.dk og www.asbest-huset.dk.

Her er en grafisk oversigt over arbejdsmiljøkoordinatorens samarbejdspartnere:

Episode 6: Hvor kan arbejdsmiljøkoordinatorer hente hjælp? I

Sammen med konsulent og arbejdsmiljøkoordinator Kim Borch oplister vi de muligheder, som arbejdsmiljøkoordinatorer har for at hente hjælp i egen virksomhed og på bygge- og anlægsprojekter. Hør fx om hvordan din leder kan hjælpe dig på vej og I kan drøfte din karrierevej på MUS-samtaler, og hvordan et godt samarbejde med bygherren, projekterings- og byggeledelsen er afgørende for at kunne løfte din opgave.

Her er en grafisk oversigt over arbejdsmiljøkoordinatorens samarbejdspartnere:

Episode 5: 2009-i dag: Historikken om arbejdsmiljøkoordinering

Vi fortsætter med gennemgang af lovgivning om bygherrens pligter fra 2009 til i dag. Chefkonsulent Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og selvstændig arbejdsmiljørådgiver Jan Nygaard Hansen reflekterer over ændringernes betydning for arbejdsmiljøkoordineringen.

Vi kommer omkring følgende bekendtgørelser:

Desuden nævnes Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P): https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p/

Episode 4: 1974-2001: Historikken om arbejdsmiljøkoordinering

Med chefkonsulent Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og selvstændig arbejdsmiljørådgiver Jan Nygaard Hansen ved mikrofonerne ser vi på lovændringer om bygherrens pligter fra 1974-2001 og får deres erindringer om, hvad det har betydet for arbejdsmiljøkoordineringen.

Vi kommer omkring følgende bekendtgørelser:

Episode 3: Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet III – Arbejd systematisk med arbejdsmiljø

I denne episode afslutter vi snakken med seniorforsker Jeppe Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Fløe fra Aarsleff og Katja Jungfalk Andersen fra Moe om den faglige identitet identificeret i forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Vi kommer vi ind på, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan bidrage med Systematik og Risikovurdering til projektet – og hvad man kan bruge forskningsresultaterne til.

Find eksempler på logbøger på: byggeproces.dk/dokumentation/ eller i Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P) byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p/

Find forskningsresultater på: byggeproces.dk/forskning/

Læs om Interessegruppen for koordinatorer på: byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/
Tilmelding sker til: sim@bam-bus.dk

Episode 2: Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet II – Lær at blive orkesterleder

I denne episode kommer vi sammen med seniorforsker Jeppe Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Fløe fra Aarsleff og Katja Jungfalk Andersen fra Moe ind på, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan føle sig som et Nødvendigt onde, og hvordan man kan agere som en Orkesterleder – i stedet for at være politibetjent. Det er andel del om den faglige identitet identificeret i forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering.

Find forskningsresultater på: byggeproces.dk/forskning/

Episode 1: Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet I – Hvilken puslepilsbrik er du?

Videntjenesten lancerer podcast om Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. I episoden introducerer seniorforsker Jeppe Ajslev på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Vi dykker ned i de to faglige identiteter: Puslespilsbriks-omsorgsyder og Perifær beslutningstager, som er identificeret i projektet. De erfarne arbejdsmiljøkoordinatorer Katja Jungfalk Andersen fra MOE og Thomas Fløe fra Per Aarsleff giver deres refleksioner på arbejdsmiljøkoordinatorrollen.

Find forskningsresultater på: byggeproces.dk/forskning/

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 29. april 2022

Siden er ændret 21. marts 2024