Podcast – Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering

Podcasten Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering gør dig klogere på forskning og praktiske erfaringer på området og hjælper dig til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen i bygge- og anlægsbranchen. Vi ønsker at styrken forståelsen af arbejdsmiljøkoordinatorens rolle. Podcasten udgives af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og er støttet af Realdania.

Find podcasten i din foretrukne podcast-app eller på sites.libsyn.com/412007

Episode 12: Hvad virker i arbejdsmiljøindsatsen II?

Vi fortsætter snakken med seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinator Søren E. Jensen fra Rambøll om, hvad der virker i arbejdsmiljøindsatsen og ser bl.a. på forebyggelse af dødsulykker, erfaringer fra Storebælts- og Øresundsbroen, organisatoriske tiltag og hvordan bygherren kan medvirke til tidligt arbejdsmiljøfokus. De tiltag, som nævnes i episode 11 og 12, er afbilledet på forebyggelsestrappen – STOP-modellen.

Arbejdsmiljøtiltag efter STOP-modellen og Szymberskis kurve

Den forskning, som der blev talt om i denne episode, er følgende:

Artikel om Rambølls organisering af arbejdsmiljø: https://byggeproces.dk/organisering-og-haandtering-af-arbejdsmiljoe/

Episode 11: Hvad virker i arbejdsmiljøindsatsen I?

Seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemgår resultaterne fra et stort review i ulykkesforskning og debatterer med arbejdsmiljøkoordinator Søren E. Jensen fra Rambøll om, hvad der virker i arbejdsmiljøindsatsen i bygge og anlæg, samt hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) kan anvende denne viden. Vi kommer ind på bl.a. forebyggelsestrappen, substitution, tekniske løsninger og ledelsesopbakning. De tiltag, som nævnes i episode 11 og 12, er afbilledet på forebyggelsestrappen – STOP-modellen.

Arbejdsmiljøtiltag efter STOP-modellen og Szymberskis kurve

 

Den forskning, som der blev talt om i denne episode, er følgende:

Episode 10: Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital II

I denne episode fortsætter vi med at dele erfaringer fra Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras, som er arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital NAU. Vi går tæt på samarbejdet med byggeledelse m.fl og arbejdsmiljøkoordineringen i relation til planlægningen, bl.a. ved hjælp af lokationsbaseret planlægning. Som beskrevet så kan man finde eksempler på koordinerende planer på https://byggeproces.dk/nyt-aalborg-universitetshospital-koordinerende-planer/. Vi hører også hvilke aktiviteter og ideer, som Hanne og Lars tager med til kommende projekter – også de mindre af slagsen.

Præsentation af arbejdsmiljøkoordineringen på NAU kan også findes på https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ under Afholdte møder, 29/8 2022. Læs desuden mere om netværket Interessegruppen for koordinatorer på https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/.

Meld gerne ind med forslag til nye episoder til Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk.

Episode 9: Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital I

Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras fortæller om arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital NAU. De kommer omkring organiseringen af arbejdsmiljøkoordineringen og samspillet med den fælles byggepladsentreprenør. De fortæller om de lovpligtige aktiviteter, såsom opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger, samt de ikke-lovpligtige aktiviteter: sikkerhedsintro for alle på pladsen og kampagner. Vi kommer også omkring arbejdsprocesbeskrivelser – find link til skabelon på https://byggeproces.dk/nyt-aalborg-universitetshospital-procesbeskrivelse-og-opstartsmoeder/. Skabeloner til kampagner findes på: https://byggeproces.dk/nyt-aalborg-universitetshospital-skabeloner-til-kampagne/.

Episode 8: Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen

Merete Valbjørn fra Norconsult indvier os i, hvordan de griber arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen an, og hvordan de opnår et godt samarbejde med bygherren og de projekterende. Et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdsmiljøkoordineringen er procesplanen, som man kan finde en beskrivelse af på: https://byggeproces.dk/procesplan/ og risikologgen, som der er et par eksemplerne på her: https://byggeproces.dk/dokumentation/. Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P) giver et bud på proces og en række værktøjer: https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p/.

 

Episode 7: Hvor kan arbejdsmiljøkoordinatorer hente hjælp? II

Vi fortsætter snakken med konsulent og arbejdsmiljøkoordinator Kim Borch om de brancheinitiativer, som kan hjælpe arbejdsmiljøkoordinatoren. Hør fx om BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste, som kan kontaktes på https://bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/, samt Videntjenesten og Interessegruppen for koordinatorer, som man kan læse om på https://byggeproces.dk/videntjenesten/ og https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/. Find invitation til møder på https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/. I episoden henvises desuden til www.bfa-ba.dk, www.renover-sikkert.dk og www.asbest-huset.dk.

Her er en grafisk oversigt over arbejdsmiljøkoordinatorens samarbejdspartnere:

Episode 6: Hvor kan arbejdsmiljøkoordinatorer hente hjælp? I

Sammen med konsulent og arbejdsmiljøkoordinator Kim Borch oplister vi de muligheder, som arbejdsmiljøkoordinatorer har for at hente hjælp i egen virksomhed og på bygge- og anlægsprojekter. Hør fx om hvordan din leder kan hjælpe dig på vej og I kan drøfte din karrierevej på MUS-samtaler, og hvordan et godt samarbejde med bygherren, projekterings- og byggeledelsen er afgørende for at kunne løfte din opgave.

Her er en grafisk oversigt over arbejdsmiljøkoordinatorens samarbejdspartnere:

Episode 5: 2009-i dag: Historikken om arbejdsmiljøkoordinering

Vi fortsætter med gennemgang af lovgivning om bygherrens pligter fra 2009 til i dag. Chefkonsulent Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og selvstændig arbejdsmiljørådgiver Jan Nygaard Hansen reflekterer over ændringernes betydning for arbejdsmiljøkoordineringen.

Vi kommer omkring følgende bekendtgørelser:

Desuden nævnes Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P): https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p/

Episode 4: 1974-2001: Historikken om arbejdsmiljøkoordinering

Med chefkonsulent Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og selvstændig arbejdsmiljørådgiver Jan Nygaard Hansen ved mikrofonerne ser vi på lovændringer om bygherrens pligter fra 1974-2001 og får deres erindringer om, hvad det har betydet for arbejdsmiljøkoordineringen.

Vi kommer omkring følgende bekendtgørelser:

 Episode 3: Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet III – Arbejd systematisk med arbejdsmiljø

I denne episode afslutter vi snakken med seniorforsker Jeppe Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Fløe fra Aarsleff og Katja Jungfalk Andersen fra Moe om den faglige identitet identificeret i forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Vi kommer vi ind på, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan bidrage med Systematik og Risikovurdering til projektet – og hvad man kan bruge forskningsresultaterne til.

Find eksempler på logbøger på: byggeproces.dk/dokumentation/ eller i Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P) byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p/

Find forskningsresultater på: byggeproces.dk/forskning/

Læs om Interessegruppen for koordinatorer på: byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/
Tilmelding sker til: sim@bam-bus.dk

Episode 2: Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet II – Lær at blive orkesterleder

I denne episode kommer vi sammen med seniorforsker Jeppe Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Fløe fra Aarsleff og Katja Jungfalk Andersen fra Moe ind på, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan føle sig som et Nødvendigt onde, og hvordan man kan agere som en Orkesterleder – i stedet for at være politibetjent. Det er andel del om den faglige identitet identificeret i forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering.

Find forskningsresultater på: byggeproces.dk/forskning/

Episode 1: Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet I – Hvilken puslepilsbrik er du?

Videntjenesten lancerer podcast om Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. I episoden introducerer seniorforsker Jeppe Ajslev på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Vi dykker ned i de to faglige identiteter: Puslespilsbriks-omsorgsyder og Perifær beslutningstager, som er identificeret i projektet. De erfarne arbejdsmiljøkoordinatorer Katja Jungfalk Andersen fra MOE og Thomas Fløe fra Per Aarsleff giver deres refleksioner på arbejdsmiljøkoordinatorrollen.

Find forskningsresultater på: byggeproces.dk/forskning/

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 29. april 2022

Siden er ændret 24. maj 2023