Podcast – Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering

Podcasten Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering gør dig klogere på forskning og praktiske erfaringer på området og hjælper dig til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen i bygge- og anlægsbranchen. Vi ønsker at styrken forståelsen af arbejdsmiljøkoordinatorens rolle. Podcasten udgives af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og er støttet af Realdania.

Find podcasten i din foretrukne podcast-app eller på sites.libsyn.com/412007

Episode 5: 2009-i dag: Historikken om arbejdsmiljøkoordinering

Vi fortsætter med gennemgang af lovgivning om bygherrens pligter fra 2009 til i dag. Chefkonsulent Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og selvstændig arbejdsmiljørådgiver Jan Nygaard Hansen reflekterer over ændringernes betydning for arbejdsmiljøkoordineringen.

Vi kommer omkring følgende bekendtgørelser:

Desuden nævnes Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P): https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p/

Episode 4: 1974-2001: Historikken om arbejdsmiljøkoordinering

Med chefkonsulent Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og selvstændig arbejdsmiljørådgiver Jan Nygaard Hansen ved mikrofonerne ser vi på lovændringer om bygherrens pligter fra 1974-2001 og får deres erindringer om, hvad det har betydet for arbejdsmiljøkoordineringen.

Vi kommer omkring følgende bekendtgørelser:

 Episode 3: Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet III – Arbejd systematisk med arbejdsmiljø

I denne episode afslutter vi snakken med seniorforsker Jeppe Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Fløe fra Aarsleff og Katja Jungfalk Andersen fra Moe om den faglige identitet identificeret i forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Vi kommer vi ind på, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan bidrage med Systematik og Risikovurdering til projektet – og hvad man kan bruge forskningsresultaterne til.

Find eksempler på logbøger på: byggeproces.dk/dokumentation/ eller i Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P) byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p/

Find forskningsresultater på: byggeproces.dk/forskning/

Læs om Interessegruppen for koordinatorer på: byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/
Tilmelding sker til: sim@bam-bus.dk

Episode 2: Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet II – Lær at blive orkesterleder

I denne episode kommer vi sammen med seniorforsker Jeppe Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Fløe fra Aarsleff og Katja Jungfalk Andersen fra Moe ind på, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan føle sig som et Nødvendigt onde, og hvordan man kan agere som en Orkesterleder – i stedet for at være politibetjent. Det er andel del om den faglige identitet identificeret i forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering.

Find forskningsresultater på: byggeproces.dk/forskning/

Episode 1: Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet I – Hvilken puslepilsbrik er du?

Videntjenesten lancerer podcast om Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. I episoden introducerer seniorforsker Jeppe Ajslev på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Vi dykker ned i de to faglige identiteter: Puslespilsbriks-omsorgsyder og Perifær beslutningstager, som er identificeret i projektet. De erfarne arbejdsmiljøkoordinatorer Katja Jungfalk Andersen fra MOE og Thomas Fløe fra Per Aarsleff giver deres refleksioner på arbejdsmiljøkoordinatorrollen.

Find forskningsresultater på: byggeproces.dk/forskning/

Tags:

Kategoriseret i: , ,

Siden er oprettet 29. april 2022

Siden er ændret 6. oktober 2022