Rambøll – Organisering og håndtering af arbejdsmiljø

Her fortæller arbejdsmiljøledelseskonsulent Annemette Rasmussen om, hvordan Rambøll Danmark organiserer og håndterer arbejdsmiljø internt og på projekterne.

Gruppen af arbejdsmiljørådgivere er placeret centralt i Rambøll, og det giver gode muligheder for at skabe fokus på arbejdsmiljø i projekterne.

Del af kvalitetssystemet
Annemette Rasmussen oplever det som en klar styrke, at arbejdsmiljørådgiverne er placeret i kvalitetsafdelingen. Dels gør det, at procedurer for arbejdsmiljøarbejdet lettere bliver indarbejdet i kvalitetssystemet, så det bliver en naturlig del af projektlederens fokus. Men det betyder også, at der via audits bliver fulgt op på, at procedurerne overholdes. ”På audits bliver der bl.a. spurgt til, om de projekterendes og rådgiveres pligter i forhold til arbejdsmiljø er overholdt, og om der er udpeget en arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen,” forklarer Annemette Rasmussen.

Kernegruppe med arbejdsmiljøfaglighed
Det er bevidst, at man i Rambøll har samlet en gruppe af medarbejdere med arbejdsmiljøfaglig kernekompetence. Det giver nemlig et stærkt team, som kan udfylde forskellige roller inden for arbejdsmiljøområdet. Men det giver også mulighed for videndeling og sparring på en anden måde, end hvis man sad i forskellige organisatoriske enheder. Gruppen er en intern supportfunktion i forhold til opfyldelse af de projekterendes og rådgiveres arbejdsmiljøpligter. Men medarbejderne varetager også arbejdsmiljørådgivning og -koordinering på projekterne. Rambølls arbejdsmiljørådgivere har nemlig alle den lovpligtige koordinatoruddannelse og god erfaring som arbejdsmiljøkoordinatorer. Derfor er det naturligt at trække på denne kernegruppe, især på større og mere komplicerede projekter.

Internt netværk
Rambøll har planer om at lave et internt netværk blandt andet for de medarbejdere, der arbejder som arbejdsmiljøkoordinatorer andre steder i organisationen. Annemette Rasmussen forklarer: ”Vi synes, at det er vigtigt at kunne samle koordinatorerne engang imellem til opdatering på ny lovgivning og erfaringsudveksling på tværs af afdelingerne. Vi har mange medarbejdere, som har koordinatoruddannelsen, men som ikke er beskæftiget med arbejdsmiljø på fuldtid. Vi, der arbejder 100 % med arbejdsmiljø, deltager i eksterne netværk og følger opdatering af lovgivningen og metodeudviklingen tæt. Derfor vil vi gerne bidrage til en videndeling, som kan skabe en udvikling af vores koordinatorydelse i hele Rambøll.”

Hvem varetager arbejdsmiljøkoordineringen?
Projekterende og rådgivere skal blandt andet oplyse bygherren om hans pligter, det såkaldte bygherreansvar. Dette er skrevet ind i procedurer for arbejdsmiljøarbejdet, og det er projektlederens ansvar at tage kontakt til bygherren. ”Der skal være klare aftaler med bygherren, også på arbejdsmiljøområdet. Det er væsentligt, at vores projektledere tager hånd om at oplyse bygherren om sit bygherreansvar,” mener Annemette Rasmussen. Det er samtidig en mulighed for at tilbyde sin assistance til bygherren. Det kan både være en projektmedarbejder, men også en fra kernegruppen, som varetager koordineringsopgaven for bygherren. Rambøll har formuleret fem korte råd om arbejdsmiljø til andre virksomheder med projekteringsopgaver:

Rambølls fem gode råd til organisering og håndtering af arbejdsmiljø:

  • Saml medarbejdere med arbejdsmiljøfaglig kernekompetence
  • Internt netværk for medarbejdere med supplerende arbejdsmiljøkompetencer
  • Procedurer for arbejdsmiljøarbejde ind-arbejdet i kvalitetssystemet
  • Tjek af udvalgte punkter om arbejdsmiljø med på intern audit
  • Klar aftale med bygherren også om arbejdsmiljø i projekterne

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018