Opsamling: Workshops om teknologier til forbedring af arbejdsmiljøet

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere satte fokus på teknologier til forbedring af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. På to workshops blev givet appetizer på disse teknologier (hardware og software) og deltagerne var med til at prioritere hvilke teknologier, der har potentialet til at mindske nedslidning og arbejdsulykker i branchen.

Teknologiudviklingen er i fuld gang i branchen, og der er stort potentiale i forhold til at anvende disse teknologier i arbejdsmiljøarbejdet og til at forbedre arbejdsmiljøet i branchen.

Videntjenestens projekt

Derfor vil vi i Videntjenesten samle og beskrive de teknologier, der allerede findes, og komme med vores bud på, hvordan de kan blive endnu bedre til at styrke kortlægning, forebyggelse og kommunikation omkring arbejdsmiljørisici.

Interesseret i at være med fremadrettet?

Vi fortsætter med at indsamle viden om relevante teknologier og vil også dykke mere ned i dem. Vi vil gerne have praktikere med ombord – kontakt  Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk, hvis du vil være med.

Målgruppe

Alle som interesserer sig for teknologi og arbejdsmiljø, fx arbejdsmiljøkoordinatorer, projekteringsledere, byggeledere, BIM/VDC-managere, bygherrer.

Program for kick-off workshop om registrering og projektering

Program for kick-off workshop om udførelsesfasen

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 8. juni 2020

Siden er ændret 17. juni 2020